Whites Sander Schuur vinner ”Årets Arkitektur” i Årets Rum 2017 för STHLMNYC

Den årliga galan ”Årets Rum” prisar arkitekter och designers för inflytelserikt och kreativt arbete. Vinnare i kategorin ”Årets Arkitektur” är Sander Schuur, arkitekt på White, och Linda Schuur för sitt arbete med STHLMNYC.

STHMLNYC, som grundats och drivs av de båda arkitekterna, är en plattform för samverkan mellan Stockholm och New York City för att diskutera och formulera en adaptiv framtida stadsmiljö. Den ideella organisationen kopplar samman specialister från de båda städerna för att lära, diskutera och influera framtidens stad.

Juryn, som bestod av Rahel Belatchew Lerdell och chefredaktörerna för tidskrifterna Rum, Rum Hemma, Nya Rum och Rum Design, motiverade vinsten:

”Arkitekturens framtid står inför liknande utmaningar runt om i världen. Kunskapsutbyte över gränser är en förutsättning för att snabbt uppnå en hållbar utveckling. STHLMNYC är ett initiativ av två arkitekter som framgångsrikt har lyckats mobilisera branschen i Stockholm och New York och har genomgående visat att broar kan byggas trots stora fysiska avstånd.”

– Vi är tacksamma och stolta över att ha fått priset för ”Årets Arkitektur”, och att man uppmärksammar och ser värdet av att två städer samarbetar för en positiv stadsutveckling. Vi är glada över att internationaliseringen av svensk arkitektur kommer upp på fler agendor samt att detta även ligger som en punkt på regeringens satsningar, säger Sander Schuur.

Sander och Linda Schuur initierade STHLMNYC 2014 då de såg potential i export av svenskt designtänkande inom arkitektur samt stadsplanering. Vid den tidpunkten fanns ingen plattform som möjliggjorde samarbete för att främja och dela svensk stadsplanering och arkitektur. Detta resulterade i att paret startade den ideella organisationen.

STHLMNYC kommer att fortsätta att bygga broar för att föra samman människor för en bättre stads- och samhällsutveckling.