White vann Psykiatrins Hus i Borås

Vi har vunnit tävlingen för nya Psykiatrins Hus i Borås i konkurrens med Sweco, YLP, Pyramiden och Tengbomgruppen. Programarbetet planeras att starta direkt under oktober 2011.

Vi har vunnit tävlingen för nya Psykiatrins Hus i Borås i konkurrens med Sweco, YLP, Pyramiden och Tengbomgruppen. Programarbetet planeras att starta direkt under oktober 2011.

Psykiatrins Hus ska innehålla slutenvård och akutmottagning för VUP såväl för BUP samt ett antal gemensamma lokaler.

Psykiatrins hus, Borås (1700x1200)

Ur juryns utlåtande:

”Förslaget är väl genomarbetat med en presentation i text och ritningar som visar kunskap och inlevelse i byggnadens framtida verksamhet.

Huvudidén med en byggnad i Y-form är tilltalande och ger en funktionell lösning och goda sambandsmöjligheter för vårdavdelningarna. Att förlägga byggnaden i samma riktning som hus 24 och inte följa sjukhusets huvudriktning skapar en sammanhållen psykiatri och en angöringsyta framför huvudentrén.

Psykiatrins hus, Borås

Byggnaderna har en modern och fräsch utformning med en egen identitet som samspelar väl med sjukhuset i övrigt. Förslaget är väl genomarbetat för att skapa en ekonomisk energiförsörjning med kompletterande solenergi för att uppnå det ställda måltalet 50 Kwh/kvm/år.”