White tävlar om ny kyrka i Rörvik, Norge

White är utvalda att delta i arkitekttävlingen om en ny kyrka i det norska kustsamhället Rörvik som är en del av Nord-Trøndelag län. Kyrkliga rådet i Vikna kommun har bjudit in White och finska Avanto att som ett av fem arkitektteam lämna förslag till en ny kyrka.

Kyrkan kommer att ligga på en höjd mitt i Rörvik, på samma plats som den gamla kyrkobyggnaden som förstördes efter en brand i februari 2012. Den ursprungliga träkyrkan från 1896 har fyllt en central funktion för de boende i Rörvik och ortens identitet som fiskesamhälle och handelsort. Enligt juryn håller de utvalda arkitektteamen i prekvalificeringen en mycket hög nivå med övertygande anbud som kommer att resultera i en framstående kyrkobyggnad på kustsamhällets mest spektakulära plats. Tävlingsförslagen ska lämnas i slutet av november.