White tar Västlänken vidare

Trafikverket har beslutat att ge ÅF och White arkitekter förlängt uppdrag för Västlänken. Uppdraget sträcker sig till oktober 2016 och omfattar förfrågningsunderlag för en tågtunnel under Göteborg, samt tre nya stationer under jord vid Korsvägen, Haga och Göteborg C.

White ansvarar för arkitektur och gestaltning för hela Västlänken. I arkitektuppdraget ingår de tre nya stationerna, entréer till stationerna, tekniska utrymmen, utrymningsvägar och broar. Närmast ska White utveckla förslagen för de tre stationerna. Ansvarig arkitekt är Per Axenborg på White i Göteborg.

ÅF och White har slutfört den inledande planeringsfasen. Nu startar arbetet med förfrågningsunderlag inför genomförandet.

Västlänken byggs för att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. De nya stationerna gör det lättare att resa med tåg samtidigt som kapaciteten ökar och gör det möjligt att köra fler pendel- och regionaltåg. Dessutom förbättras kopplingen till övrig kollektivtrafik i Göteborg.

Det totala ordervärdet för hela konsultgruppen uppgår till omkring 200 MSEK. ÅF är ansvarigt tekniskt konsultföretag och vid sidan av White är det schweiziska bolaget Basler & Hofmann med som internationella experter på underjordiska tågtunnlar.

Pressbild finns här.

Kontakt
Johan Lundin, kontorschef, White i Göteborg
031-608694

Per Axenborg, arkitekt på White i Göteborg
031-608658