White tar temperaturen på klotet efter USA-valet – på plats under #COP22

För andra året i rad är White utvalda att bli ackrediterade till FN:s klimatförhandling, denna gång i Marrakech. Vi är dessutom inbjudna av Nordiska ministerrådet att tala och delta i panel om Nordic cities och Sustainable solutions. Carl Bäckstrand, utlandschef på White arkitekter, deltar i panelen och summerar sina första intryck White under COP22.

­­­­­­­­– Efter tisdagens val i USA så har redan chockvågor gått genom förhandlingsdelegationerna på plats. Den amerikanska delegationen står inför en situation där Trump uttalat att han ska riva upp internationella överenskommelser, inklusive klimatavtalet. Huruvida detta är möjligt återstår dock att se, säger Carl Bäckstrand.

White_at_cop22
– Den positiva anda som rådde efter succén i Paris ska nu förvaltas och göra Marrakech till platsen där implementeringen tar avstamp. Ett genomgående tema är att framtiden handlar om att ansvar tas lokalt i städer och inte minst i företag och där har inte minst arkitektföretag och hela vår bransch en spännande utmaning.

 cop3

– Ett särskilt mål för vårt deltagande är att se hur kopplingen mellan de globala målen nu tydligt tankas in i det konkreta klimatarbetet i våra städer. Här ska vi på White ta en ledande roll och erbjuda denna kunskap till kommuner, bostads- och fastighetsutvecklare som brottas med detta. Genom att sätta människan i centrum så ser vi till att klimatarbetet inte bara landar i tekniska lösningar.

cop2