White tar nästa steg med Älvstaden/River City

Vi har tillsammans med holländska West8 blivit utvalda att fortsätta arbetet med att utveckla den centrala Älvstaden i Göteborg. Uppgiften för White och West8 är att ta fram förslag på temat stadsmiljö och en jubileumspark vid vattnet.

Totalt ansökte 84 team från hela världen om att kvalificera sig till den workshop som Göteborgs Stad höll förra året om hur de centrala delarna runt älven ska utformas de närmsta decennierna. Nu har White/West8 och tre andra lag valts ut för att fram förslag kring hur Frihamnen och delar av Ringön kan utformas. Under första kvartalet 2013 kommer varje team att arbeta fram sina förslag för att sedan presentera resultatet i april. I februari genomförs också en workshop som är öppen för allmänheten.

Arbetet med Frihamnen är första steget i en kraftsamling inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Teamen som arbetar med centrala Älvstaden består av forskare och praktiker med bred kompetens kring hållbarhetsfrågor och erfarenheter från likartade processer i andra delar av världen. Läs mer om projektet Älvstaden.

Älvstaden, River City (450x281)