White söker framtidens samhällsbyggare!

Har du ett par års yrkeserfarenhet och examen som arkitekt, landskapsarkitekt eller civilingenjör inom samhällsbyggnad? Vill du arbeta i en spännande och utvecklande roll på White arkitekter i Göteborg, samtidigt som du under ditt första anställningsår ingår i det unika traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare? Sista ansökningsdatum är nu på fredag, 10 mars!

Arkipelago_1
Bengt Christensson, CMB, presenterade tillsammans med Tania Sande Beiro och Johanna Engberg, båda White arkitekter, traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare under arbetsmarknadsmässan Arkipelago på Chalmers 1 mars.

– Det mest värdefulla med traineeperioden för min del var möjligheten att jobba på fyra olika företag inom 14 månader. Man kan, inom en kort period, få en helhetsbild av hur branschen fungerar och få en förståelse för olika företags affärsidéer och visioner. I mitt dagliga arbete har jag stor nytta både av de kontakter som jag fick under traineetiden, och även av det vi fick lära oss om gruppdynamik och personlig utveckling, säger Tania Sande Beiro, hållbarhetsspecialist på White, som anställdes som trainee inom Framtidens samhällsbyggare hösten 2015.

2016 avslutades utbildningen och Tania övergick till sin ”vanliga” anställning. White, som varit med sedan starten 2014, är än så länge det enda arkitektkontoret som deltar i programmet – ett samarbetskoncept mellan samhällsbyggnadssektorns olika företag, organisationer och kommunala verksamheter. Framtidens samhällsbyggare drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund tillsammans med Centrum för management i byggsektorn (CMB) vid Chalmers.

– Vi söker framförallt en person som verkligen är intresserad av att ta sig an framtidens utmaningar inom samhällsbyggande, och som förutom sin kompetens tänker i nya banor, säger Johanna Engberg, ställföreträdande kontorschef på Whites kontor i Göteborg och kontaktperson för traineerna.

Under de 14 första månaderna av sin tillsvidareanställning genomför traineen breddningsperioder i tre andra företag eller förvaltningar, samt deltar i ett antal utbildningsblock. Målet är att årligen utbilda nyckelpersoner som kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, med insikt om och förståelse för de drivkrafter och processer som styr såväl näringsliv som politik.

– Den här typen av samarbeten är något vi på White tror på, och vi tycker det är viktigt att vara med och stötta gränsöverskridande initiativ som detta –  inte minst eftersom det är ett intressant sätt att få in nya typer av personer och kompetenser i företaget. Det är också betydelsefullt att arkitektkontoren representeras i sådana här sammanhang och att våra framtida medarbetar har förståelse för andra aktörers utmaningar, agendor och drivkrafter, fortsätter Johanna.

När Tania Sande Beiro ansökte om en plats i traineeprogrammet var hon utbildad civilingenjör inom väg- och vatten och hade jobbat tre år som mark- och vatteningenjör. Hon tycker att hon som trainee på White fått stor frihet att styra över sin egen utveckling och hitta en roll som passar hennes kompetens och person, samtidigt som att hon fått vägledning av kollegor och närmaste chef. Tania gjorde sina breddningsperioder på Chalmersfastigheter, planavdelningen på Kungsbacka kommun och på Peab.

– Vi fick precis ett uppdrag där jag kommer att jobba med en traineekollega, vilket känns väldigt roligt! Sedan brukar traineegruppen fortfarande träffas en gång per månad för en lunch eller något aktivitet efter jobbet. Det är intressant att fortsätta träffas och höra hur det går för alla, avslutar Tania.

Länk till Whites jobbannons

Länk till traineeprogrammets webb