White skapar nya vårdavdelningar på Vrinnevisjukhuset

White har fått arkitektuppdraget för om- och nybyggnad av Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Totalt investerar landstinget 1,9 miljarder kronor i bättre akutvård, moderna patientrum och ett nytt utbildningscentrum.

Whites uppdrag omfattar entréer, vårdavdelningar och mottagningar. Där ingår kirurgmottagning, hjärtavdelning, medicinavdelning och ortoped. Totalt rör sig denna del av uppdraget om 55 000 m2. Bygget sker i etapper och ska vara färdigt 2020.

– Vårt uppdrag handlar om att ge personalen förutsättningar att bedriva en modern vård, skapa bättre kontakt mellan patienter och personal, öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön. För att göra det måste vi bygga om och bygga nytt, säger Gith Thellsén, byggnadsingenjör på White i Linköping.

Patienterna kommer att märka en skillnad i hur de tas emot och möter personalen i det nya Vrinnevisjukhuset. Arkitekterna jobbar för att skapa en närmare vård där mötet med patienten ska bli bättre och mjukare. Exempelvis kan digitala hjälpmedel göra det enklare för patienter att ta del av journaler och röntgenbilder. Landstinget har tagit fram en ”typvårdavdelning” som arkitekterna utgår ifrån när de utformar sjukhusets nya avdelningar.

– Det nuvarande sjukhuset byggdes för 26 år sedan och det svarar inte längre upp mot de tuffa krav vi ställer på patientsäkerheten idag. Nu ska vi utveckla flexibla lokaler för en trygg och säker vård, säger Gith Thellsén, byggnadsingenjör på White arkitekter i Linköping.

En viktig förändring blir att avdelningarna får enpatientsrum vilket minskar riskerna för vårdrelaterade infektioner och ökar patientsäkerheten. Lokalerna ska också anpassas för en nytt och modernt arbetssätt. Mottagningarna får teamstationer från vilka personalen ansvarar för ett antal mottagningsrum.

White har lång erfarenhet av avancerade byggprojekt inom hälso- och sjukvård. Företaget arbetar bland annat med framtidens Universitetssjukhus i Linköping, nya Odense Universitetssjukhus, Akademiska i Uppsala, ny akutvårdsbyggnad i Danderyd, ny operationsavdelning för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Nya Karolinska Solna.

Kontakt:
Gith Thellsén, byggnadsingenjör på White i Linköping
013-35 57 45

Anna-Karin Lisell Selling, arkitekt på White i Linköping
013-35 57 47