White skapar ny operationsavdelning för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

White har fått arkitektuppdraget att ansvara för om- och nybyggnad av operationsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Den nya avdelningen tas i drift 2018 och målet är att öka kapaciteten för operationer med 25 procent.

Whites arkitektuppdrag omfattar en ny byggnad med operationssalar och en sterilcentral. I den nya byggnaden ska också finnas salar för intervention, enklare uttryckt titthålskirurgi. I huset intill byggs det om för pre- och postoperation samt förlossning. Kombinationen av att bygga om och nytt ska minimera genomförandetiden.

Totalt investerar Stockholms läns landsting 1,6 miljarder kronor i om- och nybyggnaden av operationsavdelningen i Huddinge som opererar cirka 18 000 patienter om året. Avdelningen har idag rikssjukvårdsuppdrag för levertransplantationer och är en av Europas största verksamheter inom cancerkirurgi. Investeringen ingår i landstingets Framtidsplan för Hälso- och sjukvården.

– Det är otroligt inspirerande att vi får formge byggnaden för Sveriges största samlade operationsverksamhet. Byggnaden är en viktig pusselbit för Karolinska Universitetssjukhuset och sjukvården i Stockholms län. Det är ett stort förtroende vi fått. Whites specialister på vårdlokaler i kombination med vår erfarenhet från några av Sveriges största vårdbyggen gör att vi kan korta genomförandetiden väsentligt, säger Anna Montgomery, arkitekt för projektets förstudie och utvecklingsansvarig för vård på White.

White använder en metod som företaget utvecklade vid bygget av Nya Karolinska Solna. Metoden sparar tid genom att man bygger huset och utvecklar verksamheten parallellt. Vid bygget av det nya Universitetssjukhuset i Linköping kortades genomförandetiden med 3 år.

– Det nuvarande sjukhuset i Huddinge byggdes för 40 år sedan. Nu har sjukhuset nått den punkt där det krävs en ny byggnad för att verksamheten ska kunna utveckla nya arbetssätt, skapa bättre flöden, öka patientsäkerheten och inte minst förbättra arbetsmiljön, säger Anna Montgomery.

White har lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Aktuella projekt är Nya Karolinska Solna, nya Odense Universitetssjukhus, nytt barnsjukhus på Östra sjukhuset i Göteborg, framtidens Universitetssjukhus i Linköping, framtidens Akademiska i Uppsala, ny akutvårdsbyggnad i Danderyd och ny operationsbyggnad i Gävle.

Som underkonsulter till White i uppdraget vid Karolinska i Huddinge är Cederwall arkitekter och konsultföretaget WSP för logistik och trafik.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (1920x1200)

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (1920x1200)