White ritar utbildningslokaler för att möta polisens utmaningar

Under de kommande fem åren ska 2500 nya poliser utbildas i Sverige för att bemöta de olika behov som finns. White har fått i uppdrag av Videum att utforma nya lokaler för polisstudenterna vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det blir en fortsättning på Whites uppskattade arbete från 2002 då den nya polisskolan stod klart på campus.

– Genom åren har vi fått mycket beröm för det första huset som har stått sig väldigt bra och fortfarande ser nästan nytt ut. Nu ska vi rita en ny byggnad med samma höga kvalitet, säger Jimmie Ahlgren, kontorschef på White i Halmstad.

Bra campus och attraktiva läromiljöer är en etablerad konkurrensfördel för polisutbildningen i Växjö, och ett givet riktmärke för arkitekternas arbete. Dagens 350 elever ska på kort tid växa till cirka 1000 per år.

Polisskolan i Växjö är landets största polisutbildning. Den befintliga byggnaden är opretentiöst utförd i tidlös design och målad med Falu rödfärg. Det kommunala bolaget Videum som förvaltar och utvecklar Linnéuniversitetets lokaler var enkla i sin beställning: skapa något minst lika bra som den gamla byggnaden.

Intresset för polisyrket växer starkt i Sverige, där utbildning idag bedrivs vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola. Regeringen vill förändra polisutbildningen och göra om den till en högskoleutbildning. ”Polisen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Fler ska vilja utbilda sig till polis”, sa inrikesminister Anders Ygeman den 31 maj, då en utredning lämnade sitt förslag på högskoleutbildning.

Polisutbildningen i Växjö är också en av regionens största arbetsplatser för skådespelare när polisen tränar skarpt och filmar varje moment. En utmaning för arkitekterna är att balansera öppenhet och transparens mot polisens självklara behov av säkerhet och sekretess. Dessutom ska de nya lokalerna vara maximalt flexibla för att kunna samverka med de befintliga och vid behov kunna användas för helt andra verksamheter.

Tidplanen för de nya lokalerna är tuff. Målet är att den nya byggnaden ska stå klar vid årsskiftet 2017-2018.

För mer information:
Jimmie Ahlgren, kontorschef White i Halmstad, tel 035-152415

Videum_