White ritar ombyggnad på Chalmers

På uppdrag av Akademiska Hus ritar White den ombyggnad på Chalmers som tydligare ska samordna de två institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö under den gemensamma benämningen Chalmers Samhällsbyggnad.

– Helge Zimdals byggnader från 1968 är fortfarande väldigt fina och gedigna, men tekniskt har tiden sprungit ifrån dem. Nu ska vi göra den akademiska miljön mer inspirerande och underlätta samspelet mellan institutionerna, förklarar Ulla Antonsson, ansvarig arkitekt vid White i Göteborg.

Ulla Antonsson har en stark relation till Chalmers. Först gick hon där som arkitekturstudent. Sedan kom hon tillbaka som lärare för nya studenter. 2002 utsågs hon till adjungerad professor i arkitektur – och nu är hon alltså ansvarig arkitekt för den stora ombyggnaden.

– Det är klart att det känns lite speciellt att som arkitekt få rita om sin gamla arkitektskola, säger Ulla Antonsson som på meritlistan har bland annat den prisbelönta tillbyggnaden av Göteborgs Konserthus, restaureringen av Hagabadet och tillbyggnaden av Landsarkivet i Göteborg.

De nya lokalerna ska utformas för att stimulera till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. En attraktiv akademisk miljö erbjuder en mångfald av både formella och informella mötesplatser. Det centrala kaféet, ett nytt learning center, samlade ritsalsplan och integrerade lunch- och studieplatser är exempel på strävan att möjliggöra möten genom hela kvarteret – från nuvarande A-huset i norr till Johanneberg Science Park i söder.

– Det är också viktigt att öppna upp och synliggöra verksamheten. Då ökar pulsen i hela huset, säger Ulla Antonsson.

I och med ombyggnaden yteffektiviseras lokalerna och blir kontor och undervisningsrum för både arkitekter och ingenjörer. Förändringen kommer mest att synas interiört. Källarvåningen byggs om för undervisning och tillförs dagsljus genom att partier av bjälklagen öppnas upp, medan tidigare ”vindsvåningen” på plan 5 byggs om för masterstudenter och exjobbare.

Byggstarten är planerad till vintern 2016 med planerad första inflyttning hösten 2016. Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Förutom arkitektuppdraget har White ett samordningsansvar för inredningen, parallellt med att inredningsarkitekt Annie Leonsson arbetar med inredningen av kontorsplanen, på uppdrag av hyresgästen Chalmersfastigheter.