White ritar bostäder vid Stapelbädden i Malmö

Sjöporten blir namnet på det bostadskvarter som ska byggas på en av Malmös mest särpräglade och unika platser, där White valts ut för att arbeta fram en ny detaljplan för området Stapelbäddsparken.

– Parken är en fantastisk plats med rykte långt utanför landets gränser. Nu vill vi skapa hus och bostäder som ger ytterligare liv till det spännande stadsrummet vid Stapelbädden, säger Sven Gustafsson, ansvarig arkitekt på White i Malmö som i konkurrens med flera välrenommerade arkitektkontor vann uppdraget att lägga grunden till en ny detaljplan för kvarteret Sjöporten i Västra Hamnen, på uppdrag av Sundprojekt AB och Malmö Stad.

Det unika stadsrummet – med bland annat en av Europas största och bästa skateboardparker och Nordens första boulderpark för klättring – kikar i nordväst ut mot den stora Varvsparken och Turning Torso och mot öster Stapelbäddsparken, där Kockumsvarvets enda bevarade stapelbädd fått nytt liv.

Whites förslag gillades av juryn, som menade att placeringen av ett högt hus mot Stapelbädden ”känns väldigt rätt, och ger identitet åt både kvarteret och en del av kvarteret som annars kanske känns lite som en baksida.” Vidare ansåg juryn att projektets arkitektoniska profil med tydliga identiteter var väl avpassade till omgivande stadsrum och bebyggelse. God genomförbarhet, med såväl etappindelning som byggbarhet och hantering av ljudproblematik och dagsljuskrav i lägenhetslösningarna, var ytterligare faktorer som var avgörande till Whites fördel.

– Med nya bostadshus i fonden får Stapelbäddsparken en aktiv och fin framsida, säger Sven Gustafsson.

Sjöporten White