White ritar nya Danderyds sjukhus

White har tilldelats arkitektuppdraget för förnyelsen av Danderyds sjukhus, som ingår i den framtidssatsning för hälso- och sjukvården som Stockholms läns landsting gör för att möta en kraftig befolkningsökning de närmaste åren.

Arkitektur för vård och hälsa är välkända områden för White, som genom årtionden varit inblandade i sjukvårdsprojekt både i Sverige och utomlands. Som aktuella exempel kan nämnas Nya Karolinska Solna och Nya Odense Universitetssjukhus.

I förnyelsen av Danderyds sjukhus kommer White att arbeta både med den nya akut- och behandlingsbyggnaden, och med landskapsplanering och närmiljöns gestaltning. I samband med uppdraget har White även initierat ett samarbete med Architects Collective från Wien.

Det var White som ansvarade för den översiktliga strategiska förstudie för både Huddinge sjukhus, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus som inleddes vid årsskiftet 2011-2012, och som låg till grund för de investeringsbeslut som togs sommaren 2012. Därefter har en fördjupad förstudie genomförts vid Danderyds sjukhus med fokus på den nya byggnaden och för att hitta ramar inför fortsättningen.

– Efter att ha arbetat med helhetsperspektiv och strukturplaner är det nu dags att börja arbeta med att formge huset, säger Helena Polgård som leder projektet tillsammans med uppdragsansvarige Per-Mats Nilsson.

I korthet handlar Whites uppdrag om att utforma en ny byggnad med ny akutmottagning, röntgenavdelning, intensivvårdsavdelningar, operationsavdelning och sterilcentral. Byggnaden placeras mellan befintliga byggnader och bildar därmed ett självklart hjärta och nav för hela sjukhuset.

– Det är ett spännande uppdrag inom ett område där arkitekturen är särskilt viktig. Sjukhuset från 1960-talet håller en hög formmässig profil, som det nybyggda måste fungera ihop med men utan att ställa in sig i ledet. Jag är väldigt glad att vår beställare Locum lägger stor vikt vid både estetik och funktion, säger Helena Polgård.

För mer information:
Helena Polgård, arkitekt, tel 08-4022680