White ritar framtidens sociala återvinningscentral

White har fått i uppdrag av Stockholms stad och Stockholm Vatten att ta fram ett designkoncept för framtidens återvinningscentral. Målet är att öka de boendes intresse för resurshållning – att få fler att betrakta återbruk och återvinning på nya sätt för att i längden minska uttaget av naturresurser och påverkan från människans konsumtion.

Miljontals svenskar besöker soprummet varje dag. Ändå är det ett rum som sällan får den uppmärksamhet som det förtjänar. Det är ju här som kretsloppet både slutar – och börjar. Varje människas lilla bidrag i rätt riktning förbättrar förutsättningen för en hållbar värld i samklang med planeten och dess ekosystem.

White ser framtidens återvinningscentral som en mötesplats, där vi delar och maximerar resurser och kompetens. Vi lär oss av varandra. Här ska materialet ”vila” en viss tid innan det vandrar vidare i en ny form eller till en ny ägare.

Utgångspunkten är att börja i det lilla, med brukarnas initiativ på lokal nivå. För att testa konceptet genomförs nu ett pilotprojekt med en tillfällig lösning i Norra Djurgårdsstaden tillsammans med Ragnsells på uppdrag av Stockholm Stad och Stockholm Vatten. På en grusplan vid Älgpassgatan i Norra Djurgårdsstaden invigdes idag framtidens återvinningscentral som är öppen onsdag till söndag under vecka 42.

– Målet är att återvinningscentralen ska bli mer av en social mötesplats, i form av ett ”working lab”. Här ska man kunna byta, laga, skänka, demontera och sortera för återvinning. Förhoppningsvis även tänka efter och ångra sig innan man slänger saker, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsansvarig på White i Stockholm.

I det vi kallar ”verkstan” kan man laga eller göra om saker och i ”showroomet” placeras sådant som kan skänkas vidare till nya ägare. Under testperioden pågår också olika programpunkter med aktiviteter kring återbruk och materialåtervinning.

– Vi hoppas att de boende i Norra Djurgårdsstaden kommer och gör den tillfälliga återvinningsparken till en uppskattad mötesplats. Från soprum till social aktivitet för alla. Blir det lyckat kan detta stå modell för framtidens återvinningscentraler runt om i Stockholm, säger Lise-Lott Larsson Kolessar.

FramtidensAVC-151014_fotoThomasZaar_6069