White ritar Cirkus nya scenhus

Cirkus i Stockholm är en av Djurgårdens mest karaktäristiska byggnader och har en av Stockholms största salonger. White har ritat deras nya scenhus med en ny scen, salong och foajéer.

– Vi vann parallelluppdraget 2009 och sedan dess har vi gått igenom en detaljplan- och bygglovsprocess. Nu är det dags att förverkliga projektet och vi är självklart stolta och glada över att få vara med i processens alla steg i ett så viktigt uppdrag, säger Anders Arfvidsson, ansvarig arkitekt.

Salongen i det nya scenhuset kommer att rymma cirka 750 sittplatser och komplettera Cirkus befintliga 1600 platser. Byggnaden placeras i direkt anslutning till Cirkus, men får ett självständigt uttryck. En glasad entrédel länkar samman de två byggnaderna.

Nu sätts spaden i jorden ute på Djurgården. Det nya scenhuset beräknas stå klart i september 2015.

Cirkus (460x259)