White på Stockholm Furniture Fair

På årets upplaga av Möbelmässan den 5-9 februari visas ett antal möbler ritade av White för konferens-, restaurang-, och kontorsmiljöer samt offentliga rum. Piiroinens uppmärksammade stol Amina har fått utökade valmöjligheter, Ragnars Works stolserie kompletteras med en konferensstol och en ny bänk har tillkommit i möbelserien Sidewalk, designad för Nola.

Amina för Piiroinen

Stolen Amina för konferens- och restaurangmiljö som lanserades 2012 har under året fått stort internationellet gehör. Till årets möbelmässa har utförandet förbättrats och valmöjligheterna har bland annat utökats i form av delad rygg, insida/utsida som möjliggör klädd insida med klädd eller fanérad utsida. Möt Ingrid Backman, White och Tuula Falk, Falk arkitekter, som designat Amina i monter A09:23 på Stockholmsmässan den 5-7 februari kl. 14.00-15.00.

Amina stol (1920x1200)


Konferensstol för Ragnars Work


White har tidigare ritat gemensamt projektbord och stolar med aktivt sittande för Ragnars Work. Monika Semkowicz, Susann Wessely Gromark och Ingrid Backman har kompletterat stolserien med konferensstol – en stoppad modell och en karmstol. Modellen är klassisk enkel, har rena drag och som tidigare, fokus på god komfort. Möblerna ställs ut i Ragnars Works showroom på Birger Jarlsgatan 24 i Stockholm.

W5 för Ragnars Work, stol (1920x1200)

W5 för Ragnars Work, stol (1920x1200)


Sidewalk för Nola


Sidewalk är en visuellt lätt och stram möbelserie som passar in i stadsmiljöer så väl som i köpcentran. Karaktäristiskt för serien är den tunna stålramen som ramar in trädetaljerna. Sidewalk är designad av Andreas Sture på White, och bänken som ingår i serien kan ses i Nolas monter A12:31 på Stockholmsmässan.

Sidewalk för Nola, möbelserie (1920x864)

Sidewalk för Nola, möbelserie (1920x1200)