White på fjärde plats i internationell vårdtävling

White kom på fjärde plats i den prestigefyllda arkitekttävlingen om ett nytt hjärt- och kärlcentrum på universitetssjukhuset i Bern – Inselspital. Med förslaget och placeringen har White positionerat sig internationellt som ett av de ledande arkitektkontoren när det gäller komplexa vårdbyggnader med höga arkitektoniska ambitioner.

Tolv team, varav två utländska, deltog i tävlingen. Whites förslag Der Bernstein togs fram i samarbete med det österrikiska kontoret Architects Collective.

Tävlingen omfattade en byggnad om cirka 60 000 kvm, som dessutom kommer att utgöra en helt ny entré på det komplexa sjukhusområdet. Byggnaden kan dessutom ses som ett första steg mot ett mer sammanhängande och strukturerat område.

Förslaget hämtar inspiration från Nya Karolinska Solna i både byggnadsstruktur och verksamhet. Det har en hög grad av generalitet och representerar morgondagens vårdbyggnader med en socialt hållbar och utåtriktad approach – ett sjukhus i staden.

Arkitekturen har en skandinavisk prägel där ljuset reflekteras långt in i den kompakta volymen med hjälp av materialval och parametrisk design. De publika miljöerna präglas av värme och omsorg med omfattande inslag av trä. Det enskilda vårdrummet har en enastående utsikt över det vackra Bern med alperna som fondmotiv.

Förslaget är ett svar på den täta, urbana kontexten. Gröna takterrasser och en grön park med uteservering erbjuder en sofistikerad och rekreativ miljö för både personal och patienter. På sockelbyggnaden finns även en balkong med gröna väggar som tillåter långa promenader utan att lämna sjukhuset. Evidensbaserad design och teorier om grönskans kontemplativa och rekreativa effekter ligger till grund för gestaltningen.

Bern Insespital (1920x1200)