White ny partner till Global Utmaning

Stadsplanering och arkitektur är centrala byggstenar på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Därför går nu White in som partner till tankesmedjan Global Utmaning. Tillsammans kan vi samverka kring de globala utmaningarna både på global och lokal nivå.

Under våren 2017 kommer White att tillsammans med Global Utmaning konkretisera hur Sverige kan bidra till uppfyllandet av mål 11 i Agenda 2030 för hållbar utveckling, som handlar om hållbara städer och samhällen.

– En stad för alla är ett centralt begrepp inom målet och vårt arbete kring genusperspektivet i stadsplanering ses som särskilt intressant att dela med sig av, säger Anna Graaf, hållbarhetschef White. Viktiga mål är också att bidra till ett klimatneutralt samhälle och stimulera mer cirkulär ekonomi.

– White har lång erfarenhet av att omsätta globala frågor i praktiken. Tillsammans kan vi driva på att utvecklingen går lite snabbare på en övergripande nivå”, säger Johan Hassel som är VD på Global Utmaning, en oberoende tankesmedja som samlar nyckelaktörer från näringsliv, civilsamhälle, politik och förvaltning för långsiktiga lösningar på utmaningar inom de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

För mer information:
Anna Graaf, hållbarhetschef White, tel 031-608628
Johan Hassel, vd Global Utmaning, tel 070-312 43 18