White i regeringens samverkansgrupp för smarta städer

White Arkitekters utvecklingschef Anna-Johanna Klasander har tilldelats en plats i regeringens nya samverkansprogram för smarta städer. Programmet är tänkt som ett stöd för regeringens övergripande mål om minskade utsläpp av växthusgaser, ökad sysselsättning och ökad social delaktighet. Den utvalda gruppen representerar näringsliv, akademi och offentlig sektor.

– Vi ska hjälpa till att identifiera vad som kan bidra till utvecklingen av smartare städer. Det känns roligt och inspirerande att regeringen fått ihop en så intressant grupp, säger Anna-Johanna Klasander.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är att, genom utbyten mellan dessa parter, hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

– Jag hoppas på spännande idéutbyten som mynnar ut i konkreta förslag för framtidens städer, säger Anna-Johanna Klasander.

Utöver samverkansgruppen för smarta städer finns ytterligare fyra grupper:
– nästa generations resor och transporter
– cirkulär och biobaserad ekonomi.
– life science.
– uppkopplad industri och nya material.

Läs mer om samverkansprogrammen på regeringens hemsida