White i europeiskt forskningsprojekt: boendedialog i renoveringen av miljonprogram

Hur kan en renoveringsprocess öka det sociala kapitalet hos de boende? Det är en av frågorna som samhällsplanerarna Yaël Bratel och Gustav Malm på White har ställt i forskningsprojektet E2Rebuild.

E2ReBuild är ett EU-finansierat forsknings- och demonstrationsprojekt, koordinerat av NCC, med målet att utveckla strategier för energieffektiv renovering av miljonprogrammen. White har arbetat med den del som berör hur boende kan involveras i renoveringen av flerfamiljshus från 1950-70-talet, och vilka mervärden som skapas utifrån ett boendeperspektiv.

Åtta länder i norra Europa, däribland Sverige, deltar i projektet och varje land bidrar med ett demonstrationsobjekt där en faktisk renovering utförs. Under projektet utvecklas processer, metoder och verktyg som understödjer en förändring av hur man renoverar flerbostadshus från efterkrigstiden.

Sättet att involvera de boende i processen har skiftat mellan objekten. Personlig kontakt i form av möten mellan arkitekten och de boende var exempelvis vanligare i projekten utanför Sverige. En viktig slutsats av projektet är att boendedialog inte får vara en sidoaktivitet till renoveringen utan måste införlivas i processen för att hyresgästerna ska känna sig involverade och informerade.

Projektet E2ReBuild avslutas i juni 2014. Yaël Bratel och Gustav Malm medverkade den 4 mars på ett seminarium arrangerat av Svensk Byggtjänst om det EU-övergripande forskningsprojektet E2Rebuild. Här finns en sammanfattning av seminariet.

Yaël Bratel och Gustav Malm, White arkitekter (1920x1200)