White i Almedalen 2014: Bra arkitektur kan ta Sverige till topp 10 i Pisa

Enligt Pisa-undersökningen försämras kunskaperna bland svenska 15-åringar. Därför ordnar White arkitekter ett samtal i Almedalen om den fysiska miljöns betydelse för kunskapsresultaten i skolan. Under Almedalsveckan medverkar White i totalt 14 olika seminarier om allt från plusekologihus till bra lärmiljöer för elever och lärare.

Hela programmet för Whites deltagande i Almedalen 2014:

Hur kan arkitektur lösa ungas boende?

Arrangör: Sveriges Arkitekter, en del av Arkitektur- och Designdagen
När: 30/6 kl. 09:00 – 09:50
Plats: Strandgatan 16

Ungas bostadsbrist är utbredd och allvarlig. Huvudproblemet består i att ungas efterfrågan inte möts av ett utbud på dagens bostadsmarknad. Genom nya innovativa och kostnadseffektiva bostadsprojekt kan ungas efterfrågan tillgodoses. Följt av en paneldiskussion med beställare och politiker.

Deltagare: Kristoffer Roxbergh, arkitekt, White arkitekter. Christina Silfverhielm, arkitekt, Okidoki arkitekter. Vanda Kehr, arkitekt, jagvillhabostadnu. Jens Almström, arkitekt, Nyréns Arkitektkontor. Andreas Martin-Löf, arkitekt, Junior Living. Cattis Carlén, projektledare, Bopinion. Läs mer.

Vem får vara med och utveckla staden?

Arrangörer: Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren.
När: 30/6 kl. 09:00 – 10:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Politik, näringsliv och medborgare behöver gemensamt bidra effektivt och ansvarsfullt till storstädernas utveckling. Vi diskuterar hur framgångar kan vinnas med delaktighet som drivkraft! Hur får vi fart på en mer demokratisk och effektiv stadsutveckling? Ingår i Västsvenska arenan.

Deltagare: Lisa Wistrand, White arkitekter. Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborgs Stad. Anneli Hulthén, (S) Ordf Kommunstyrelsen, Göteborg. Bruno Kaufmann, (Mp) Ordf Demokratirådet, Falu Kommun. Dr Ann McAfee, professor i stadsplanering och fd Co-Director of Planning, City of Vancouver. Örjan Wikforss, arkitekt och professor. Ulf Perbo, (Kd) statssekreterare, Socialdepartementet. Läs mer.

Bra arkitektur kan ta Sverige till topp 10 i Pisa

Arrangör: White arkitekter, en del av Arkitektur- och Designdagen
När: 30/6 kl. 14:00 – 14:45
Plats: Strandgatan 16

Enligt Pisa försämras kunskaperna bland svenska 15-åringar. Rätt utformade och varierade miljöer kan bli en hävstång för bättre kunskapsresultat i skolan och vända utvecklingen. White arkitekter leder ett samtal om den fysiska miljöns betydelse för elever och lärare i skolan.

Deltagare: Niklas Singstedt, arkitekt och specialist på skolor, White arkitekter. Maria Stockhaus, ordförande SKL:s utbildningsberedning och kommunalråd (M), Sollentuna kommun. Inger Maurin, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet. Catrin Viksten, ansvarig utveckling av skollokaler, Hemsö. Moderator: Matti Kataja, White arkitekter. Läs mer.

Vardagspolitik i sociala medier – något helt annat än partipolitik i tidningen

Arrangörer: Öresundskommittén, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun och Malmö högskola
När: 30/6 kl. 14:45 – 15:45
Plats: Öresundshuset

Är det en myt att unga struntar i politik? Ja, för visst diskuteras politik överallt hela tiden, också bland de unga, men inte i de forum vi är vana vid. Vill vi ha engagemanget, måste vi bli bättre på att ta tillvara det, oavsett om det sker på Facebook eller lokaltidningens insändarsidor.

Deltagare: Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitekter. Thomas Strandberg, Forskare, Lunds universitet. Ellinor Eriksson, Förbundssekreterare, SSU. Joakim Jardenberg, Internetchef, Helsingborgs stad. Rasmus Törnblom, 1:e vice förbundsordförande, MUF. Moderator: Erik Larsson, Demokratisamordnare, Helsingborgs stad. Läs mer.

Renovering av fastigheter – brist på kunskaper?

Arrangör: Nationellt Renoveringscentrum
När: 30/6 kl.14:00 – 15:30
Plats: Teaterskeppet

Byggbranschen och fastighetsägare behöver mer kunskap om renoveringar och energieffektivisering. Även små ingrepp kan få stora konsekvenser. Representanter från myndigheter, näringsliv och politiken diskuterar ekonomiska styrmedel, affärsmodeller, boendeinvolvering, kompetensutveckling med mera.

Deltagare: Ulla Bergström, arkitekt och kontorschef i Stockholm, White arkitekter. Andres Muld, Ordförande Nationellt Renoveringscentrum. Avdelningschef Anita Aspegren, Energimyndigheten. Avdelningschef Anders Sjelvgren, Boverket. Vd Svante Hagman, NCC. Vd Anneli Snobl, Framtiden. Riskdagsledamot Nina Lundström, fp vice ordf. i socialutskottet. Riksdagsledamot Veronica Palm, s ordförande i socialutskottet. Riksdagsledamot Mehmet Kaplan, mp gruppledare. Moderator: Bo Dahlbom, Sust. Läs mer.

Bostadskarriär i miljonprogrammen – visst går det!

Arrangör: BoKlok
När: 30/6 2014 17:30 – 18:30
Plats: Strandvägen, H511, BoKlok huset

Miljonprogram eller miljonärsprogram, för de få och rika eller de många och vanliga? Går det egentligen att göra bostadskarriär i miljonprogrammen? Inte minst, är det önskvärt? Vi diskuterar bland annat om flyttkedjor inom stadsdelar kan frigöra bostäder och i förlängningen motverka boendesegregering.

Deltagare: Viktoria Walldin, utvecklingsansvarig Social hållbarhet, White arkitekter. Bengt Fardelius, Affärschef, BoKlok. Peter Nyberg, tidigare Kommunalråd, Botkyrka Kommun. Victoria Percovich, Projektledare, Malmö Stad. Greg Dingizian, VD, Victoria Park. Moderator: Lisa Kirsebom. Läs mer.

Framtidens miljonprogram – hur utformar vi det?
Arrangörer: Fastighetsnytt och Stena Fastigheter AB
När: 1/7 kl. 09:15 – 10:00
Plats: Burmeister restaurang, Strandgatan 9B. Business Arena, ingång restaurang Supper.

Vi står åter inför en stor bostadsbrist och vi behöver bygga snabbt, mycket och nu. Hur ska vi kunna få fram bostäder i så stor omfattning att vi löser bostadsbristen? Och hur gör vi det så att vanliga människor har råd att bo och samtidigt göra det på ett socialt hållbart sätt?

Deltagare: Monica von Schmalensee, vd, White arkitekter. Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder. Anna Lönn Lundbäck, regionchef, Hyresgästföreningen västra Sverige. Milan Obradovic, kommunalråd (S), Malmö stad. Christel Armstrong, vd, Stena Fastigheter. Oskar Öholm, riksdagsledamot (M). Anders Lindell, sammankallande i förbundsstyrelsen, Grön Ungdom. Läs mer.

Vilka är de största utmaningarna på bostadsmarknaden?

Arrangör: Boverket
När: 1/7 kl. 14:00 – 16:00
Plats: Länsstyrelsen, trädgården, Korsgatan 4

Det finns ett stort behov av att samtala om bostadsmarknadens framtida utmaningar. Detta seminarium spänner från politiska reformer till tillämpningen av befintlig lagstiftning, sant och falskt om PBL, samt behovet av att vidga arbetet för en socialt hållbar stadsutveckling.

Deltagare: Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitekter. Stefan Attefall, Bostadsminister, Socialdepartementet. Ulf Perbo, Statssekreterare, Socialdepartementet. Janna Valik, Generaldirektör, Boverket. Yvonne Svensson, Rättschef, Boverket. Göran Cars, Professor i Samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan. Gunnar Blomé, Universitetslektor, Malmö högskola. Läs mer.

Från passiv- och plusenergihus till plusekologihus. Ekosystemtjänster i den hållbara staden

Arrangör: NCC
När: 1/7 kl. 15:00 – 15:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Vilken betydelse har ekosystemtjänsterna för den hållbara staden? Hur kan vi kombinera de ekologiska värdena med de ekonomiska och sociala i den alltmer förtätade staden? Seminariet lyfter fram viktiga faktorer att ha med sig vid utvecklandet av nya fastigheter.

Deltagare: Jan Wijkmark, hållbarhetsspecialist, White arkitekter. Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC. Fredrik Moberg, Chef Albaeco, Stockholm Resilience Centre. Åsa Soutokorva, VD, Enveco Miljöekonomi. Läs mer.

Hur säkerställer vi bra lärmiljöer för elever och lärare?

Arrangör: Fastighetsnytt
När: 2/7 kl. 09:15 – 10:00
Plats: Burmeisterska huset, Strandgatan 9A. Business Arena, ingång restaurang Supper.

En bra lärmiljö är en miljö där såväl elever som lärare trivs och har möjlighet att göra ett bra jobb. Det finns bland annat kunskap om hur faktorer som ljus, ljud, luft, design och materialval påverkar arbetsmiljön. Dock har alla byggprojekt en budget. Vad prioriterar man om resurserna inte räcker?

Deltagare: Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitekter. Per Berggren, vd, Hemsö. Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan. Catrin Viksten, ansvarig skolfrågor och projektutvecklare, Hemsö. Jonas Christensson, konceptutvecklare, Ecophon. Ante Runnquist, Change Manager, Rektorsakademien Utveckling. Suzanne de Laval, arkitekt SAR/MSA, Arkitekturanalys. Moderator: Mikael Lundström, vd, NAI Svefa. Läs mer.

Huset mitt i staden – hur stadsplanering skapar nya möten

Arrangör: Upplands Väsby kommun
När: 2/7 kl. 10:00 – 11:00
Plats: Visby Gästhamns reception, Holmen

Stadsbyggnad kan skapa rätt förutsättningar för mänskliga möten. I Väsby har profilbyggnaden Messingen förvandlat ett industrityngt område till en levande stadsdel fylld med viktiga funktioner som skola, musikskola och bibliotek. Hur kan stadsplanering skapa ett inkluderande samhälle?

Deltagare: Klara Frosterud, arkitekt, White arkitekter. Per Berggren, VD, Hemsö. Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef, Upplands Väsby kommun. Kristina Klempt (FP), kommunalråd, Upplands Väsby kommun. Läs mer.

Bilens plats i den framtida staden

Arrangörer: Fastighetsnytt och Fastighetsägarna
När: 2/7 kl. 14:45 – 15:15
Plats: Burmeister restaurang, Strandgatan 9B. Business Arena, ingång restaurang Supper

Ett samtal med fokus på hållbar stadsbyggnad/stadsutveckling och på en alternativ användning av gaturummet i staden. Vilken är bilens roll när vi utvecklar den framtida staden? Vilka hänsyn tas till tillgänglighet och hur viktig är bilens roll för olika urbana aktörer?

Deltagare: Monica von Schmalensee, vd, White arkitekter. Alexander Ståhle, vd, Spacescape. Jon Stenbeck, informationschef, Motormännens Riksförbund. Moderator: Billy McCormac, vd, Fastighetsägarna Stockholm. Läs mer.

Vad är dina viktigaste arbetsuppgifter om du blir samhällsbyggnadsminister kommande mandatperiod?

Arrangör: Svenska Teknik & Designföretagen
När: 2/7 kl. 16:00 – 17:30
Plats: Strandvägen 4. Almegatältet

Vi står inför stora samhällsutmaningar, bostäder och infrastruktur är bara några, frågor hanteras i stuprör. Synergier och samverkan sker inte i den omfattning som det finns potential för. Vilka politiska initiativ behövs för ett långsiktigt hållbart samhälle där människor vill bo, leva och arbeta?

Deltagare: Monica von Schmalensee, vd, White arkitekter. Jesper Strömbäck, professor. Åsa Bergman, vd, Sweco Sverige. Magnus Meyer, vd, WSP Sverige. Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot, Moderaterna. Katarina Köhler, riksdagsledamot, Socialdemokraterna.
Moderator: Mats Edman, Dagens Samhälle. Läs mer.

Vägen till hållbart byggande: behöver vi tänka nytt för att nå målen?

Arrangör: Ragn-Sells
När: 3/7 kl. 12:15 – 13:30
Plats: Teaterskeppet

Idag uppkommer nästan hälften av allt avfall i Sverige i byggsektorn, och en stor del av de farliga ämnena finns i just byggavfallet. Hur kan vi skapa en effektivare byggprocess? Och behöver vi ett nytt cirkulärt tänk kring hållbart byggande?

Deltagare: Anna Graaf, hållbarhetschef, White arkitekter. Kerstin Cederlöf, stf Generaldirektör, Naturvårdsverket. Pierre Olofsson, VD, Skanska Sverige AB. Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson och ordförande i civilutskottet. Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd, Stockholms Stad. Göran Cars, Stadsutvecklare Kiruna samt professor i stadsbyggnad, KTH. Läs mer.

Frågor om Whites deltagande i Almedalen besvaras av:
Matti Kataja, kommunikationschef, White – 072-158 32 68

Mer White i Almedalen på Studentbostadstorget

På Studentbostadstorget deltar Whites Kristoffer Roxbergh i en diskussion som anordnas av Studentbostadsföretagen.

The Student Hotel är ett studentbostadskoncept som utmanar regler. Kan nya boendeformer bidra till ett mer varierande studentbostadsutbud och skapa det studentbostadslyft som Sverige behöver? Med i samtalet är även Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet, Henrik Krantz, vd AF Bostäder och Teo Strömdahl Östberg, ordförande SSCO.

Studentbostadstorget 30 juni kl. 13:00-14:00. Läs mer.