White formar nya Avenyn

Under våren har White har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Park- och naturförvaltningen, Trafikkontoret och Trygg, vacker stad arbetat fram ett gestaltningsprogram för nya Avenyn, med riktlinjer för hur stadsmiljön ska utformas. Idag presenteras förslaget för hur Göteborgs paradgata ska se ut i framtiden.

Pånyttfödelse av en paradgata

Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Avenyn ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke. Vi vill lyfta fram en dynamisk kombination där högtidlighet samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär. Vårt huvudstråk ska bli inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

Avenyn, Göteborg (1920x1200)

Publika förträdgårdar

När de grönskande förträdgårdarna försvann från Avenyn dog en del av gatans själ. Nu återuppstår de i en ny tappning som publika förträdgårdar, en inbjudande plats för alla ersätter dagens ödsliga gaturum. Trädgårdarnas klassiska byggstenar: grönska, gjutjärn och granit stöps om i en modern form med ny, spännande design. Den långa vistelsezonen blir världens längsta scen, anpassad för det moderna stadslivet; en plats för att se och bli sedd.

Avenyn, Göteborg (1920x1200)

Scen med variation

Gatans karaktär förändras från norr till söder. Dess omgivning präglar gaturummet. Golvet, träden och ljussättningen är kittet som håller ihop gatan. Mötesplatser av skilda slag tar plats längs den 850 meter långa, urbana scenen och ger Avenyns besökare en varierad upplevelse.

Avenyn, Göteborg (1920x1200)

Hela Götaplatsen

Götaplatsen är en av de viktigaste ikonerna i Göteborgs stadsbild. Förslaget tar tag i 1923 års ursprungliga idé om att samla kulturinstitutionerna runt en stor platsbildning, en hel Götaplats.

Mer information om nya Avenyn och förslaget i sin helhet finns på www.goteborg.se/byggabo, i stadsbyggnadskontorets utställningshall på Köpmansgatan 20, i Älvrummet, på Avenyn 20, Panaches skyltfönster och i Konserthusets vestibul under april-maj.