White får ”Silverbalken” för Stockholm Waterfront

Silverbalken är stålbyggnadsbranschens nationella utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling.

White vinner för sitt arbete med Stockholm Waterfronts kongressbyggnad.

Silverbalken har delats ut varje år sedan 1975, men det är endast fem gånger som det givits till arkitekter. Årets Silverbalken går till arkitekterna Hans Forsmark, Bengt Svensson och Anders Thalberg vid White i Stockholm för deras arbete med Stockholm Waterfront.

Prisceremonin ägde rum i samband med Stålbyggnadsdagen 20 oktober, som hölls i Nacka Strand. Stålbyggnadsdagen är Sveriges årliga stålbyggnadskonferens.

Stockholm Waterfront

Ur juryns motivering:

”Arkitekterna Hans Forsmark, Bengt Svensson och Anders Thalberg tilldelas Silverbalken år 2011 för sitt innovativa uttnyttjande av stål till såväl stomme som det exteriöra uttrycket för Stockholm Waterfronts kongressbyggnad. Genom att utnyttja stålets egenskaper har den önskade byggnadsvolymen skapats med ett minimalt avtryck på marken som ryms inom tomtens starkt begränsade yta.

Kongressbyggandens exteriöra uttryck har skapats i en fri svepande form med hjälp av individuellt utformade profiler i rostfritt stål där materialets egenskaper i form av ytfinish och formbarhet tagits tillvara på ett utmärkt sätt”.