White får Lunds Stadsbyggnadspris 2013

Arkitekten Lena Brand på White tilldelas Lunds Stadsbyggnadspris 2013 för gestaltningen av den nya strålbehandlingskliniken vid Skånes Universitetssjukhus. Byggnaden ritades med uppdraget att skapa en miljö som ger hopp till svårt sjuka patienter.

Lunds stadsbyggnadspris 2013 tilldelas arkitekten Lena Brand på White Arkitekter, med särskilt omnämnande till arkitekterna Ulrika Connheim och Kjell Nyberg, för gestaltningen av strålbehandlingskliniken vid Skånes Universitetssjukhus. Arkitekterna har beslutat att skänka prissumman på 30 000 kronor till Barncancerfonden.

Juryns motivering lyder: ”Arkitekten har skapat en byggnad med särpräglad utformning, stark karaktär och noggrant genomarbetad detaljering, samtidigt som den på ett omsorgsfullt sätt inordnats i den komplexa bebyggelsemiljön på sjukhusområdet.

Verksamhetes speciella förutsättningar, med krav på fönsterlösa behandlingsrum av tjock betong, gav arkitekten en kvalificerad gestaltningsutmaning som bland annat mötts genom att de kompakta fasaderna klätts i en mosaik av skimrande glas i olika nyanser. Glasfasaderna ger byggnaden en känsla av transparens och lätthet, och de valda kulörerna skapar ett fint samspel med himmel, grönska och intilliggande byggnaders tegelröda fasader. Arkitekten har lyckats skapa ett välkomnande och inspirerande hus som andas framtid och förhoppning för svårt sjuka patienter.”

Lunds Stadsbyggnadspris delas ut årligen av Lunds kommun för att premiera arkitekter som på ett förtjänstfullt sätt har bidrar till stadsbildens utveckling i kommunen.

Strålbehandlingsbyggnaden, Lund (1920x1200)