White får hedersomnämnande för upplevelsecenter i Tyskland

White har fått ett hedersomnämnande för sitt förslag till ett upplevelsecenter för biodiversitet utanför den tyska staden Rehau, nära den tjeckiska gränsen. Förslaget omfattar nybyggnation av ett upplevelsecenter innehållande restaurang, utställning och undervisningslokaler, samt cirka 50000 kvadratmeter landskap.

Rehau_White_Fasad

White enda svenska arkitektkontoret i internationell tävling

Under knappt 50 år delades Europa av järnridån. Längs den hårdbevakade gränsen anlades en bred dödszon där ingen människa hade tillträde. När Berlinmuren föll och gränserna öppnades 1989 byttes taggtråden mot ett grönt band av orörd natur från Barents hav till Adriatiska havet. Staden Rehau ligger i norra Bayern precis i anslutning till det gröna bandet. Från att ha varit en liten utpost vid gränsen mot östblocket har nu staden ett strategiskt läge mellan Berlin i norr, de stora industristäderna i södra Tyskland och Prag i öster. Som arrangör av tävlingen ser staden potentialen i ett upplevelsecenter i strategiskt läge i direkt anslutning det paneuropeiska naturskyddsprojektet Gröna Bandet.

White, med referenser från framgångsrika projekt för naturum och liknande uppdrag där natur och arkitektur möts, prekvalificerades som enda svenska arkitektkontor till tävlingen där totalt elva kontor deltog. White tävlade mot arkitekter från bland annat Tyskland, Schweiz och Spanien, varav många av dem med kända besökscenter på sin meritlista.

GRENZRAUM-fassadendetail

Distinkt form och innovativa lösningar

Whites förslag är en nytolkning av den regionala ladugårdsarkitekturen. En distinkt vinkelformad träbyggnadplaceras i gränslandet mellan skog och öppen mark och skapar en generös entréplats mot sydväst och det böljande centraleuropeiska landskapet. Byggnaden är delvis nedsänkt i marken och besökaren rör sig i ögonhöjd med växter och djur längs en glasslits som får hela byggnaden att sväva. Byggnadens fasader är ett stort bibliotek av biologisk mångfald och högpresterande solceller. Besökarna bygger tillsammans fågelholkar, bikupor och insektshotell som med tiden fyller fasadbiblioteket och gör själva byggnaden till centrum för biodiversiteten längs det gröna bandet.

Tävlingsjuryn lovordade byggnadens innovativa biofasad i kombination med den distinkta formen och det interiöra ljusspelet, liksom de tekniska lösningarna för lokal elproduktion, värmelagring, naturlig ventilation och dagsljus som var helt integrerade i byggnadsformen.

– Att vi tar pris i en stor internationell arkitekttävling i konkurrens med namnkunniga arkitekter från hela Europa är givetvis jätteroligt, men också viktigt för bilden av oss som ett internationellt kontor med hållbar arkitektur som exportvara. Vi har tillsammans med några av Europas bästa ingenjörer ritat en självförsörjande byggnad helt i trä där arkitektur och hållbarhet är oskiljbara beståndsdelar. Vi har lyckats få in en fot i det här sammanhanget med ett förslag som sticker ut – både i form, material och innovativa lösningar – och det känns kul att komma så långt med ett projekt som ligger så helt i linje med vår affärsplan, säger ansvariga arkitekter Magnus Bunner och Björn Bondesson.

x - GRENZRAUM_Sitplan

I tävlingsteamet från White ingick förutom Magnus Bunner och Björn Bondesson även arkitekterna Stina Hillinge, Eva Hanewinckel och Linn Roldin, landskapsarkitekterna Anika Meincke, Ulrika Bergbrant och Eric Reid, samt miljöexperterna Daniel Nilsson och John Helmfridsson. Tekniska konsulter för konstruktion, tekniska system och energi var Drees & Sommer, Stuttgart & Düsseldorf genom Michael Duder, Christian Luft och Michael Dufner.

x - GRENZRAUM_exteriör