White deltar i utvecklingen av svensk BREEAM Communities

Tillsammans med Sweden Green Building Council genomför White under hösten ett 20-tal workshops med kommuner, entreprenörer, energibolag, konsulter, arkitekter och högskolor för att ta fram en svensk manual för hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Arbetet sker inom ramen för projektet HCS – Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, vars mål är att etablera en gemensam arbetsprocess och ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling.

Anders Nilsson och Lovisa Kihlborg, arkitekter på White och två av Sveriges mest erfarna assessorer inom BREEAM Communities, har tagit fram workshopmetoden och leder de workshops som ligger till grund för ett antal betatester som under hösten och vintern genomförs i 23 stadsutvecklingsprojekt. White är med i betatestgruppen i tre av projekten. Utöver detta är White assessorer i de två pågående svenska certifieringsprojekten Masthusen i Malmö och Kv Kabeln och Eken i Sundbyberg.

Brittiska BREEAM är idag världsledande inom certifiering av byggnader. BREEAM Communities togs fram för att kunna göra certifieringar på stadsdelsnivå, och 2010 påbörjade Diligentia den första svenska certifieringen enligt BREEAM Communities i Masthusen i Malmö. Kärnan i BREEAM Communities är den manual som nu ska översättas och anpassas till svenska förhållanden, och som täcker in alla aspekter av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Läs mer och se filmer om BREEAM Communities

Masthusen, Malmö (1920x1200)