White deltar i förstudie för renovering och ombyggnad av Kungliga Operan

Statens fastighetsverk, SFV, har fått regeringens uppdrag, att i samarbete med Kungliga Operan AB, ta fram ett förslag på hur det 115-åriga operahuset vid Gustav Adolfs Torg kan byggas om och renoveras. Förslaget ska redovisas i december 2014.

Målet med renoveringen och ombyggnaden är att ge Stockholm och Sverige en modern opera- och balettscen i världsklass. White arkitekter är en av de leverantörer som fått uppdraget att genomföra förstudien tillsammans med SFV och Kungliga Operan.

Statens fastighetsverk påbörjar nu, tillsammans med Kungliga Operan, arbetet med att ta fram ett förslag på renovering och ombyggnad. I förstudien kommer arbetsgruppen, där White ingår, titta på vad en ny, framtida operaverksamhet kan komma att kräva av den gamla byggnaden och dess omgivning. Förslaget från Statens fastighetsverk, som ska lämnas in till regeringen den 15 december 2014, ska utgå från Operans behov av att utveckla den konstnärliga verksamheten och utöka tillgängligheten för publiken. Samtidigt ska hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden, dess arkitektoniska kvaliteter, dess skönhet och läge i Stockholm.

– Kungliga Operan är en av Stockholms mest betydelsefulla kulturbyggnader, så vi är givetvis glada och stolta över att delta i arbetet med förstudien, säger Bo Hofsten, som sedan oktober 2012 är husarkitekt för Kungliga Operan.

Kungliga Operan  (450x281)

Foto: Mats Bäcker/Kungliga Operan