White byggherrerådgivare inför långsiktig investeringsplan för Stockholms sjukvård

I mitten av juni förväntas Stockholms landsting fatta beslut om den långsiktiga investeringsplan som ligger till grund för länets nya sjukvårdsstruktur. Planen omfattar totalt 28 miljarder kronor och spänner över 10 år.

Som byggherrerådgivare åt Stockholms läns landsting har White tagit fram beslutsunderlag i form av en strategisk förstudie för Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. En genomlysning har gjorts av tidigare planering för att säkerställa att rätt kapacitet tillhandahålls på respektive sjukhus. Whites uppgift har också varit att säkerställa att de nya byggnader som planeras garanterar en långsiktig utveckling av respektive sjukhus.

Bakgrunden till investeringsplanen är de stora utmaningar sjukvården i länet står inför. Befolkningen förväntas växa med ca 400 000 invånare fram till 2030 och den åldrande befolkningen ökar ytterligare trycket på sjukvården. Den nya sjukvårdsstrukturen innehåller bland annat en renodling av akutsjukhusens uppdrag genom ett utskifte av icke-akut vård från akutsjukhusen till nyinrättade, lättillgängliga Specialistcentran.

White byggherrerådgivare inför långsiktig investeringsplan för Stockholms sjukvård (460x259)