White bakom vägledning om ekosystemtjänster i stadsplanering

Det Vinnovafinansierade projektet c/o city lanserar flera praktiska verktyg som kan förenkla arbetet med ekosystemtjänster för planerare, arkitekter, byggbolag och byggherrar. White står bakom ett av verktygen; en vägledning som beskriver hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplanering.

Kraftiga regn, värmeböljor och tät stadsbebyggelse kommer att ställa höga krav på hur vi planerar våra städer i framtiden. De multifunktionella, urbana ekosystemtjänsterna har potential att hantera ökande mängder regn och främja biologisk mångfald samtidigt som de skapar hälsosamma miljöer för stadsbor.

– Det har forskats länge om ekosystemtjänster och nu har begreppet fått stort genomslag både på myndigheter och i den privata sektorn. Men ett nytt begrepp innebär inte självklart att man vet hur man ska arbeta med det. Vägledningen kan fungera som en länk mellan den senaste forskningen och planarkitektens vardag, säger Åsa Keane, miljöspecialist på White.

Andra verktyg som tagits fram inom projektet inkluderar grönytefaktor för allmän platsmark, indikatorer för uppföljning av ekosystemtjänster på olika skalor, hur ekosystemtjänster kan integreras i certifieringssystem och byggnadstekniska aspekter av gröna väggar och tak.

Vägledningen och övriga resultat lanseras på mässan Building Sustainability Sweden SGBC14, den 10-11 november på Stockholm Waterfront.

Ladda ner: Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning.pdf

PocketPark_01.jpg
Illustration av konceptet Pocket Park som visar hur en outnyttjad plats i staden kan optimeras till en multifunktionell fickpark med flera ekosystemtjänster.