White arkitekter utsett att vidareutveckla Sankt Augustinus kyrka i Colindale

Londons stift har utsett White arkitekter att vidareutveckla och ta fram möjligheter för en av stiftets viktigaste platser, som ligger i hjärtat av ombyggnationen av Grahame Park i Colindale, i Londons Barnet-distrikt. Resten av Grahame Parks förnyelse levereras av Genesis Housing Association i samarbete med Londons Barnet-distrikt.

Den mixade vidareutvecklingen kommer att inriktas på boende, där boendedelen finansierar uppförandet av en modern kyrka, samlingslokal, biutrymmen och kyrkoherdebostället för att uppfylla de andliga och sociala behoven och arbeta med en ny spirande församling. Även som andligt center kommer det nya utvecklingen att bilda ett nytt kulturellt och socialt nav för hela området; en gemensamhetsanläggning till förmån för alla med eller utan trosinriktning, samtidigt som det omisskännligt och oursäktligt är en kyrka, ett center för den kristna gudstjänsten. För att aktivera allmänheten kommer utvecklingen att omfatta lokaler som inte utgör boende och som kommer att komplettera kyrkan och bostäderna. Minst en av bostadsenheterna kommer att behållas av kyrkan för att hysa församlingsarbetare med lägre inkomster. Planen med de cirka 6 500 kvadratmeterna med aktiv gatufasad kommer att gynna området genom att ge en kvalitativ offentlig sfär som skapar ett levande nytt torg i hjärtat av Grahame Park.
Genom att arbeta nära med stiftet och lokalsamhället under de kommande månaderna, kommer White Arkitekter att utveckla konceptdesign för att bedöma möjligheterna för kapacitet, höjd, skala och mängd, potentiell mix och fördelning av användning, miljö och offentlig fördelning av markanvändning, landskap och offentliga utrymmen. En nära konsultation är vital för att garantera att den utvecklingen integreras på ett lämpligt sätt i det spirande grannskapet i Colindale.

 

Tony Moseley, programchef på stiftet i London säger:

”Vi är mycket nöjda med att ha White Arkitekter med i arbetet. Detta projekt kräver stor känslighet för att uppfylla behoven hos det befintliga samfundet samtidigt som vi lovordar de förändringar som omdaningen av Grahame Park Estate kommer att medföra. Vi väljer White Arkitekter därför att de betonar dialog och fokuserar på hur människor utnyttjar och sammanstrålar på utrymmen och platser som kännetecknas av företagets designpraxis. Hur nyttjandet av en utrymmessnål plats blandas är en utmaning och White Arkitekter tillför stor expertis när det gäller att komma under ytan på ett projekt genom att identifiera kvaliteterna hos en plats och genom att arbeta kreativt inom ramen för platsens begränsningar.

 

Pastor Joseph Gabor, tjänstgörande komminister i St Augustinus, Grahame Park, säger:

”Att bygga en splitterny kyrka är, bokstavligt talat, en ”helig” utmaning och en möjlighet att på nytt lära oss vilka vi är och vad vi håller på med. För mig som pastor i församlingen och som teolog är detta en möjlighet att lära ett nytt uttryckssätt och med White Arkitekter förefaller det bli en fascinerande dialog och ett ömsesidigt lärande. En god byggnad erkänner det tidigare och omgörningen måste innesluta den trofasta tillbedjan hos generationer av invånare i Grahame Park. Denna personliga närvaro är en ledande princip för utformningen av en kyrka enligt vår tradition.”

White Arkitekter säger:

”Detta projekt är ett unikt tillfälle att skapa en plats där alla i församlingen är välkomna. Det är en ära för oss att arbeta med St Augustinus kyrka för att hjälpa dem att genomföra sin vision för platsen som ett nav för församlingen. Vi föreställer oss en vacker plats, en tillflyktsort från det hektiska stadslivet och den digitala världen.

Idag fortsätter kyrkor mer än någonsin att vara livlinan i varje samhälle och de tillhandahåller ett välkomnande utrymme och olika allmänna tjänster till det omgivande samhället. Vårt skandinaviska designmässiga arv är rotat i idén om att skapa inkluderande platser som främjar och understödjer välbefinnande. Kyrkan finns där med denna känsla och kommer att spela en vital roll när det gäller att skapa en bas för församlingen i tider av förändring medan fastigheten på Grahame Park byggs om, något som lockar till sig nya människor till området.”

St Augustine Church_plats_20161128sg