White arkitekter med i utställning ”Bo. Nu. Då.” på ArkDes

White arkitekters arbete representeras i ArkDes utställning ”Bo. Nu. Då: Bostadsfrågor och svar under 99 år”. Utställningen reflekterar över bostadskriser sedan 1917 och samlar de allra senaste försöken att hitta hållbara lösningar i vår egen samtid.

I ett utställningsrum undersöker White dagsljuset i bostaden genom fem tidsnedslag från 1920 till idag. Fem kvarter visar hur bostadens ljus påverkas av stadens täthet och geometri och vikten av fasadutformning och materialval. Detta sätts i relation till förra årets införande av tydliga dagsljuskrav i lagstiftningen. Utställningsrummet vill uppmärksamma dagsljusbehandlingens betydelse för upplevelsen av arkitektur och bidra till en debatt arkitekturens roll i en allt tätare stad.

White representeras även av två projekt. De problematiserar och presenterar lösningar kring student- och ungdomsboende.

Själva utställningen pågår mellan 16 april 2016 och 8 januari 2017 på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm med flera debatter och seminarier planerade i Stockholm, Kiruna och Malmö.

För mer information: http://www.arkdes.se/articles/bo-nu-da-bostadsfragor-och-svar-under-99-ar