White arbetar för utveckling av samverkansformer

I slutet av juni släppte SIS, Swedish Standards Institute , en ny internationell standard i svensk översättning som ska hjälpa företag och organisationer att öka affärsnyttan genom bättre samverkan. White har, som enda arkitektkontor, tillsammans med SIS och ett antal aktörer utgjort den svenska kommittén i det internationella arbetet som har tagit fram denna globala standard.

120611-white-people-039_webb

Arbetet har pågått sedan februari 2015 och det är nu möjligt för svenska organisationer och företag att certifiera sig enligt standarden SS-ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan – Krav och ramverk. Den riktar sig till företag och organisationer inom samtliga branscher men just i Sverige räknar man med störst intresse inom byggsektorn. Ledningssystemet, som standarden utgör, baseras på en 8-stegsmodell som utvecklats i Storbritannien och den går igenom hur organisationer förbereder, sätter upp och tillvaratar värdet av samverkan.

– För White är det ett strategiskt ställningstagande att arbeta i samverkan på ett strukturerat sätt. Att arbeta i samverkan innebär möjligheter för oss att arbeta mer utforskande och bli mer delaktiga och ansvarstagande i våra projekt. Det är viktigt att skapa en transparent struktur och en integrerad leveransprocess. Genom att känna varandra väl och ha en integrerad leveransprocess förbättras möjligheterna att uppnå projektmålen, men även jobba med förbättringar och skapa ytterligare värden, säger Simon Svensson, projektledare på White och medlem i SIS-kommittén.

White har genom en stor mängt genomförda projekt i olika grader av samverkan, såväl som arkitekt, projektledare och partneringledare och med olika grad av ekonomisk insats, en klar bild av de möjligheter och risker med ett samverkande arbetssätt. Grunden för en god samverkan är att de organisationer som ingår partnerskap förstår varandras fundament, utgångspunkter och syften med att ingå partnerskap samt att utifrån detta tillsammans formulera det gemensamma arbetssättet och en plan för samverkan så att alla blir vinnare.