Vinst i Trondheim!

White har vunnit uppdraget att utforma TMV-odden i centrala Trondheim, platsen där Trondheims Mekaniska Verkstad förr tillverkade båtar för Hurtigruten.

Allteftersom staden har vuxit så har industrihamnens läge blivit allt mer centralt. Idag har verkstäderna omvandlats till restauranger och barer i ett fantastiskt söderläge mitt i staden.

– Att förvandla en så central och viktig plats i en av Norges största städer känns väldigt spännande. Vi har velat skapa ett torg som är attraktivt att vistas på för många och som förbättrar kontakten med vattnet, vilket inte varit så lättillgängligt tidigare, säger Sam Keshavarz, ansvarig landskapsarkitekt.

Utmaningen bestod också i att lösa konflikten mellan gående och cyklister på platsen. Förutom att tillgängliggöra vattnet har vi förbättrat framkomligheten för cyklister och skapat attraktiva vistelseytor. En ny cykelväg kommer att löpa centralt över torget och ge god överblick för både cyklister och fotgängare. Vi låter torgets möblering reducera fart och styra cyklisternas färdriktning, och placerar gott om cykelparkeringar i anslutning till torgets attraktioner. Här planerar vi bland annat för gratisaktiviteter särskilt riktade till barn, som en klättervägg av trä och sittplatser i olika nivåer.

Platsens industriella storskalighet har inspirerat i valet av material.

– Vi har valt att behålla industrikaraktären och även valt material som åldras vackert och med tiden blir en naturlig del av torget. Trämöbler i grova dimensioner samsas med enkla praktiska material som platsgjuten betong och natursten. För att skapa en mjuk övergång mellan bro och torg föreslår vi en markbeläggning i grov struktur. Det reducerar även cyklisternas fart och gör dem uppmärksamma på fotgängare, säger Sam.

Ett generöst trädäck utgör den nya bryggans golv. Sittmöbler i grova dimensioner ramar in kajpromenaden och gångvägen i nordöst, och framförallt placerar vi en stor trämöbel – Trekallen – mitt på torget. Trekallen blir torgets huvudattraktion, en flexibel, social mötesplats som manifesterar Trondheim som Norges främsta trästad.

TMV-Udden (1548x1200)