VINNOVA-medel till forskningsprojekt om hållbar stadsbyggnad

White har en lång tradition av att driva FoU-projekt. Vi gör det främst för att utveckla kunskap som kan ge ökad kvalitet i stadsbyggande, arkitektur och design, och därigenom bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Nu har vi fått medel från VINNOVA för att tillsammans med en rad andra aktörer utveckla Södertörnsmodellen, ett projekt för hållbar stadsutveckling.

Södertörnsmodellen avser att möta samhällsutmaningen hållbara, attraktiva städer genom att utveckla innovativa former för medborgarinflytande och aktörsövergripande samverkan i storstadsregionens kranskommuner. Det här ska göras tillsammans med medborgarna, och utgå från deras behov och önskemål – en ny form av hållbar efterfrågan.

Total budget för projektet är 16 miljoner kronor, varav VINNOVA finansierar 8 miljoner. White får 1,6 miljoner av dessa, varav 800 000 från VINNOVA.

Övriga aktörer är KTH, Södertörnskommunerna (Huddinge, Haninge, Botkyrka, Södertälje, Nynäshamn, Tyresö, Nykvarn och Salem), SGBC, WSP, Skanska, Ecoloop, Nordregio, SKL International och Södertörns högskola.

Projektet startar nu och beräknas vara avslutat i oktober 2016.