Viktoria Walldin i nytt expertråd för norska regeringen

Viktoria Walldin, socialantropolog och specialist inom social hållbarhet på White, har blivit inbjuden av Norges miljöminister Bård Vegar Solhjell att delta i ett expertråd som ska bidra med spetskompetens inom olika aspekter av stadsutveckling.

Expertrådet är en del av Miljøverndepartementets nya satsning på att utveckla de norska städerna genom modern stadsplanering, förbättrad stadsmiljö och ökat bostadsbyggande. Med rådets hjälp vill miljöministern stärka kreativiteten i arbetet, tillföra expertkunskap och bidra till en ökad samhällsdebatt kring stadsutveckling i Norge. Läs mer i pressmeddelandet från norska regeringen: Oppretter råd for bypolitikk.