Viktoria Walldin får pris för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling

Sweden Green Building Awards, priset som premierar hållbart byggande i Sverige, belönar de fastighets- stadsutvecklings- och anläggningsprojekt som under det gångna året har varit föredömen för branschen. Viktoria Walldin, socialantropolog på White, är den första som får priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling.

Juryns motivering:
”I arbetet med att premiera hållbart byggande och en hållbar utveckling så har Sweden Green Building Council också valt att för första gången dela ut ett pris till en individ. Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling i Sverige går till de eldsjälar som arbetar med att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och den första mottagaren av priset blev Viktoria Walldin, specialist inom social hållbarhet på White arkitekter, med motiveringen att hon i sitt arbete med social hållbarhet tillfört kunskap som hittills inte integrerats på ett konkret och tydligt sätt i planeringsprocessen. Hon ses som en stark inspiratör som har påverkat branschen både i Sverige och internationellt.”

Läs mer hos Sweden Green Building Council.