Vi vann tävlingen om framtidens Roslags-Näsby

Med ett starkare grepp än konkurrenterna vidgade vi vyerna till en helhetslösning där Roslags-Näsby blir en attraktiv pusselbit i den starkt växande Täby kommun.

Hela 39 lag deltog i prekvalificeringen, varav fyra valdes ut till finalomgången. Förutom White stod det mellan de danska kontoren Bjarke Ingels Group och Adept samt svenska Nyréns. I slutändan var det Whites förslag som övertygade tävlingsjuryn.

”Förslaget uppvisar en robust och hållbar struktur som går att genomföra och utveckla och som gör det möjligt att skapa en variationsrik miljö över tid. Förslaget är hållbart både ekologiskt, ekonomiskt och socialt”, konstaterar juryn bestående av politiker och tjänstemän från Täby kommun samt representanter från Sveriges Arkitekter.

– Vi vann med en lösning som är bra för hela Täby kommun, konstaterar Mikael Stenqvist, som tillsammans med Sara Grahn ansvarat för det tävlande teamet på White i Stockholm. Det är alltid kul att vinna i internationell konkurrens, men de verkliga vinnarna på sikt ska bli de boende i Roslags-Näsby.

Roslags-Näsby, Täby

Whites koncept utgår från ett helikopterperspektiv med lång framtidshorisont, fram till år 2040. I stället för att fokusera på det enskilda området i västra Roslags Näsby valde tävlingsteamet att söka en bredare regional lösning till gagn för hela kommunen. Man vägde t.ex. in värdet av Roslagsbanan och föreslår att nuvarande station utvecklas till ett fullskaligt resecentrum. Förslaget presenterar även tankar om kopplingen till Täby centrum, tåg direkt till Arlanda osv.

– Det var tveklöst en framgångsfaktor att vi gjorde en rejäl hemläxa och vågade ta ut svängarna. Vi har strävat efter en mer sammankopplad stadsväv, snarare än att hantera ytterligare en enklav, säger Sara Grahn.

Roslags-Näsby, Täby

White föreslår en grön blandstad, där befintliga fastigheter integreras med nya. De stora kvarteren delas upp i mindre fastigheter, med flera varierade hustyper – allt från villor och radhus med egen täppa till studentbostäder i ett högt hus. Målet är en rik mångfald av hus, människor och verksamheter.

En stor utmaning är att hantera buller från den omgivande trafiken. Whites lösning är att förlägga högre hus som en ”skyddande rygg” mot norr och därmed bilda bullerskärmar mot järnvägsspåren och trafiken på Enhagsvägen, samtidigt som bostadsgårdarna blir solbelysta, grönskande oaser kring den inre, lägre bebyggelsen.

Roslags-Näsby, Täby

– Det är ett beprövat och effektivt sätt att skapa lugna boendemiljöer i urbana områden, säger Mikael Stenqvist och pekar på de många gröna inslagen med orangerier, terrasser, beväxta tak samt ett väl genomtänkt hållbarhetsprogram med ambitionen att nå nivån ”excellent” enligt det nya stränga miljöklassningssystemet BREEAM Communities.

I stadsdelens kärna ska också skapas ett nytt torg, med butiker och andra verksamheter. Även förskola, äldreboende och studentboende ingår i programmet. I Whites vinnande förslag ingick även en helt ny konsthall och en ny stadspark.

– Som hjärta i stadsdelen vill vi använda det vackra gamla kommunhuset från 1950-talet och göra det till ett lokalt kulturcentrum, säger Mikael Stenqvist.