Vi öppnar kontor i Oslo och London

Ökande internationell efterfrågan leder till att White nu startar projektkontor i både London och Oslo.

Storbritannien och Norge är två marknader där White vunnit stora uppdrag i konkurrens med flera av världens ledande arkitektföretag. I Norge handlar det främst om skolor och bostäder, och i Storbritannien om stadsförnyelse i större skala. Vår dokumenterade särställning inom miljö och hållbarhet och vårt sätt att driva en process i dialog med samtliga intressenter, från byggherren till brukaren är en modell som uppfattas som närmast revolutionerande i t.ex. England.

I London öppnar White på välkända adressen The Building Centre, som inrymmer en mängd företag och verksamheter med arkitektur och stadsbyggnad som gemensam nämnare. Här sitter vi vägg i vägg med UK Green Building Council. Ansvarig för den brittiska marknaden är Keith Boxer, brittisk arkitekt och mångårig konsult för White. I Oslo etablerar sig White i något av ett kreativt drivhus på Møllergata, där White samsas med Ghillardi+Hellsten arkitekter, Florian Kosh och andra kreativa kollegor.

White har ända sedan starten i början av 1950-talet haft ett globalt perspektiv, med många utlandsuppdrag genom årens lopp. Under det senaste decenniet har den internationella efterfrågan ökat markant på Whites tjänster inom högkvalitativ arkitektur och stadsbyggnad.

Færder videregående skole (1920x1200)