Utställning Oslo havnepromenade

Ett 9 kilometer långt promenadstråk blir ett bärande element när Oslo knyts samman med fjorden i det omfattande stadsutvecklingsprojekt som går under namnet Fjordbyen. Den 30 januari-17 februari visar tre utvalda team, däribland White och Rodeo, sina förslag till den framtida havspromenaden.

Hösten 2012 valdes White och Rodeo med flera, Gullik Gulliksen och Kristine Jensen Tegnestue med flera och Ghilardi+Hellsten och Studio HP med flera ut i ett parallellt uppdrag för att ta fram ett brett spektrum av idéer och lösningar för genomgående designelement och aktiviteter längs havspromenaden. Uppdraget utgår fjordbyplanen från 2008 som ska öppna staden mot vattnet och ge utrymme för bostäder, kulturbyggnader, kontor, butiker och parker på det gamla hamnområdet. Bilderna nedan visar delar av förslaget från White och Rodeo som ställs ut på Tjuvholmen i Oslo. Förslaget i sin helhet finns på projektsidan Oslo havnepromenade.

Oslo havnepromenade (1920x1200)

Oslo havnepromenade (1920x1200)

Oslo havnepromenade (1920x1200)