Uppsala resecentrum invigs 12 dec

Idag invigs Nya Uppsala resecentrum, som är ett av stadens största byggprojekt genom tiderna. White har under åtta år varit höggradigt involverade.

Projektet drivs gemensamt av Trafikverket, Jernhusen AB och Uppsala kommun och innebär stora förändringar av stationsområdet.

White har under åtta års tid varit höggradigt involverad i det stora förnyelseprojektet, där stora delar av det utbredda bangårdsområdet nu integrerats i stadens hjärta. Vi har jobbat med bland annat Centralpassagen, Järnvägsparken och Kungsgatan. Den officiella invigningen sker klockan 12.00 med landshövding, generaldirektör, kommunstyrelsens ordförande och andra dignitärer i spetsen.

Uppsala resecentrum

För ett år sedan belönades landskapsarkitekt Mattias Nordström och arkitekt Christer Uppfeldt med UNT:s Stadsmiljöpris för sitt arbete med Uppsala resecentrum, i samarbete med kommunens projektledare Victor Sjöberg. Ur juryns motivering: ”I ett komplicerat stadsrum med höga krav på fungerande lösningar, i anslutning till det framväxande Uppsala resecentrum, har Uppsala fått en vacker, trivsam, attraktiv och livfull mötesplats för det dagliga resandet.

Uppsala resecentrum

Uppsala resecentrum har blivit en värdig entré till Uppsala och en modern knutpunkt för resenärer. Uppsalabor kan sträcka på sig och känna stolthet samtidigt som besökare känner att de kommit till Sveriges fjärde största stad.

Resecentrum har också blivit en länk i staden som kopplar ihop öst och väst på ett nytt sätt genom Centralpassagen. När bostäderna på östra sidan blir klara kommer det ytterligare att bidra till att city växer. Själva stationsområdet i sig själv får en bärkraft som stadsdel, med olika typer av verksamheter och boende som befolkar gator och platser under olika tider på dygnet.

Uppsala resecentrum