Uppsala klimatprotokoll – White i nätverk för hållbar stadsutveckling

White är ny medlem i Uppsala klimatprotokoll – ett nätverk av företag, offentliga verksamheter och föreningar som samverkar och inspirerar varandra att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson invigde nätverkets möte som hölls under torsdagen på Uppsala konsert och kongress. Mötet var startskottet för en period som sträcker sig mellan 2015 och 2018 vars övergripande mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 50% mellan 1990-2020 till ½ ton per invånare. White kommer att engagera sig i temagruppen hållbar stadsutveckling.

Uppsala miljöprotokoll (460x613)