Upprop vårdmiljö: Arkitekter uppvaktar sjukvårdsministern

Onsdagen den 1 juni deltar White i ett möte med hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Syftet med besöket är att uppmärksamma arkitekturens betydelse i pågående vårdbyggnadsprojekt runt om i landet.

– All forskning pekar på att vi mår bättre och tillfrisknar snabbare i välutformade miljöer. Ändå är vi på väg att skapa ytterligare en generation av Roy Andersson-miljöer – kalla och tekniska, med låg omsorg om patienter och personalens välbefinnande, säger Charlotte Ruben, arkitekt på White.

Just nu investeras det miljardbelopp i nya vårdbyggnader över hela landet, men branschen vittnar om att arkitekturfrågorna ofta kommer i skymundan på grund av okunskap hos beställarna. Det vill Upprop vårdmiljö ändra på.

– Det är nu det händer. Vårdprojekten är livsviktiga och berör oss alla. Med Upprop vårdmiljö vill vi höja kunskapsnivån hos beställare och beslutsfattare, säger Charlotte Ruben.

Om Upprop vårdmiljö:
Upprop vårdmiljö är en del av ett större initiativ som vill skapa medvetenhet kring frågan om arkitekturens betydelse för vårdmiljöer.
Aktörer:

Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Johan Janssen, Nyréns
Anna Espling Rolf, Link arkitekter
Christine Hammarling, Tengbom
Helene Fernberg Carlsson, Sweco
Taku Ala Hakula, Cedervalls arkitekter
Kerstin Eken, Carlstedt arkitekter
Anna Bergström, BSK arkitekter
Charlotte Ruben, White
Anna Montgomery, White.

Besök hos Gabriel Wickström