Två stora bostadsprojekt på Västkusten inleds i veckan!

I slutet av september inleds byggandet av två av våra bostadsuppdrag i Göteborgsområdet. Det är i den ständigt expanderande Älvstaden och i storsatsande Kungälv som spadarna sätts i marken.

Lindholmshamnen, White Arkitekter

Lindholmen
Torsdag 29/9 tas första spadtaget för kvarteren runt Lindholmshamnen. Vi har skapat ett av kvarteren med välplanerade lägenheter där det gröna löper som en röd tråd genom projektet. Kvarteret består av fyra Svanenmärkta hus som är ordnade runt en upphöjd gård. Gården är utformad som en grön oas och öppnar upp för gemenskap, sammanhållning och odlingsmöjligheter.

Läs mer om projektet hos Skanska.

Kongahälla-White
Kungälv
Fredag 30/9 tas första spadtaget för vårt projekt i Kongahälla: det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid. Här har vi skapat ett stadsmässigt slutet bostadskvarter i tegel. Fasaderna på de hyresrätter vi skapat här får unika uttryck med varierande tegel-, fog- och murteknik.
Läs mer om kvarteret hos Balders Fastigheter.