Whites hållbara träpaviljong ger Halmstad kulturboost under The Tall Ships Races

Halmstad Paviljong Tall Ships Races

Mellan den 30 juni och 3 juli kommer det internationella evenemanget The Tall Ships Race till Halmstad. Till evenemanget fick White i uppdrag av Hallands Konstmuseum att rita en tillfällig paviljong för en utställning om Halmstads stolta maritima historia.

Den dekorativa paviljongen av trä är uppställd i Stationsparken där mycket folk rör sig dagligen. Paviljongen kommer att stå kvar hela sommaren. Projektet kom till snabbt tack vare engagerade samarbetspartners och en nära dialog med Halmstad kommun.

Kommunens målsättning om att lyfta fram kulturen i staden har stöttat detta initiativ. Whites fokus har varit att lyfta fram människan genom att skapa en ny tillfällig plats som är öppen för alla. Integrerade sittplatser bjuder in till samtal. Paviljongen är en skulptur som tillsammans med utställningen ska skapa nyfikenhet för konst och kultur.

I paviljongen visas museets utställning Konst i lasten med en presentation av maritima minnen ur samlingarna i ord och bild. Här berättas om Halmstads hamns historia men också om skeppsbrott och stormar. Ur samlingarna visas även konstverk från sjömannens vardag i form av Torsten Billmans dramatiska bilder.

White Paviljong Tall Ships Races

Paviljongens träkonstruktion ska sätta så litet fotavtryck på vår planet som möjligt. Integrerade solpaneler i taket försörjer paviljongen med den el som behövs för att belysa utställningen. På kvällen lyser paviljongen som en lykta i parken. En hållbarhetsaspekt ytterligare är att den kommer att återanvändas till våren 2018 då den placeras i parken vid Hallands konstmuseum. Tanken då är att paviljongen i sin nya gestaltning ska exponera den planerade om- och tillbyggnaden för museet.

The Tall Ships Races grundtanke är att skapa och främja kontakter mellan ungdomar från olika länder och bakgrund. Besättningarna på fartygen måste till minst hälften bestå av ungdomar mellan 15 och 25 år.