Tillfällig arkitektur ger plats för kultur

Med hjälp av tillfällig arkitektur kan vi göra plats för mer kultur i våra städer. Detta är något Whites omvärldsanalytiker Malin Zimm, på uppdrag av Stockholm Stad, tittat närmare på. Nyligen publicerade skriften Tillfällig arkitektur ger plats för kultur ger en överblick i ämnet.

tillfällig_arkitektur


Hej Malin Zimm! Kan du berätta mer om skriften?

På uppdrag av Kulturförvaltningen har jag som forskare på White skrivit Temporär arkitektur ger plats för kultur som ingår i det stora rapportsläpp som gjorts i oktober från området Boende och Stadsmiljö inom Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Uppdraget kom som en ”spin-off” från vårt frukostseminarium om popup-parker den 13 april i år, då Kulturstrateg Anna Rygård fick upp ögonen för Whites arbete med temporär arkitektur i det publika rummet.

Vad kommer tidskriften användas till?

Det är en inspirationsskrift med bred träffyta, tänkt att skapa medvetenhet ute i kommunen och på förvaltningarna, om hur man kan arbeta med att förändra publika miljöer i riktning mot mer aktivitet, roligare möten, mer stimulerande samarbeten och iscensättning av medborgerliga frågor och behov.

Kan du ge några lyckade exempel på när tillfällig arkitektur verkligen gör skillnad för invånarna?

Egentligen är ju all arkitektur tillfällig; det tar bara olika lång tid för naturen att återkräva sin ordning i form av en byggnads förfall. I skriften har jag inte tagit med den sortens tillfällig arkitektur som verkligen kan göra skillnad mellan liv och död, eller liv och överlevnad, som nödbostäder eller sjukhuspaviljonger i katastrofområden. Vilken tillfällig arkitektur som gör skillnad beror på var den finns och vilka möten den genererar snarare än hur festlig den ser ut. Historiskt sett har världsutställningar och stora manifesterande utställningar spridit ett budskap om nya ideal, som verkligen i längden gjort skillnad för invånarna. Stockholmsutställningen lärde upp en hel befolkning och bransch hur ett modernt liv skulle se ut. Samtidigt gör ett varmt litet kök i en byggfutt mer skillnad än en världsutställning i vissa fall.

Kolla gärna på det multidisciplinära designkollektivet Assemble som alltid hittar spännande samarbeten, bortglömda platser och omöjliga tomter att arbeta med.
Om man är intresserad av paviljongarkitektur i sig så kan man gärna kolla in Serpentine Gallerys katalog av årliga paviljonger sedan 2000. Eller bara bildgoogla temporary architecture, det finns mängder av inspirerande tillfällig arkitektur i alla skalor och grad av resurser.

 

Ladda hem och läs Temporär arkitektur ger plats för kultur här.