The GoDown – White och UN Habitat i Nairobi

Tillsammans med UN Habitat och The GoDown står vi denna vecka som värd för ett stadsbyggnadsseminarium i Nairobi. Seminariet är en utveckling av förra årets workshops då White tillsammans med Kulturhuset i Stockholm och Arkitekturmuseet på plats studerade förutsättningar för ett kommande kulturcenter i stadsdelen.

I år syftar seminariet till att sätta fokus på hållbar stadsutveckling av detta centralt placerade industriområde. Titeln för seminariet är “Nairobi: Conceiving A World Class African Metropolis”. Resiliensbegreppet och BREEAM Community kommer att belysas. Viktiga aktörer som Nairobi City Council, Kenya Railway Company (KRC) deltar i seminariet, liksom lokala aktörer och olika företrädare för de kreativa näringarna. Svenska ambassaden stödjer projektet på plats. Från White deltar Ulrika Stenkula, Jan Wijkmark och Viktoria Walldin. Ulrika Stenkula ansvarar tillsammans med Thomas Melin, UN Habitat och Joy Mboya, The GoDown för programmet.

aktuellt_thegodown.jpg