Telia Company nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2017

Telia Companys kontor i Luleå, där White ansvarat för inredningen, har nominerats till Sveriges snyggaste kontor 2017.

– Det är fantastiskt kul att vårt driv gällande utveckling av återbruk och cirkularitet får sådan här uppmärksamhet. Tar vi hem det här priset innebär det litet steg framåt för White men ett stort steg framåt för hållbara processer inom hela inredningsbranschen, säger Kristofer Jonsson, ansvarig inredningsarkitekt.

Telia, Luleå

Telia Companys lokaler i Luleå är av ett slag för sig. Redan från början hade Telia en högt ställd vision om det nya kontorets hållbarhet – 80 procent av all inredning i det 6000 kvadratmeter stora kontoret skulle vara återanvänd. White antog utmaningen och såg kundens vision som en källa till stor kreativitet i designarbetet.

Inledningsvis utfördes en utredning gällande den befintliga inredningen. Utredningen resulterade i en inventeringslista komplett med bilder och mått omfattande tio tusentals produkter och möbler från en handfull olika kontor i Stockholmsregionen som sedan överlämnades till oss och som under hela projektet var ett av de tyngsta styrande dokumenten. Tidigt involverades externa möbelleverantörer, snickare och projektledare i det som blev en grupp för det gränsöverskridande samarbete som skulle pågå i två års tid.

Parallellt med det ingående konceptarbetet började en grund ta form för hur teamet skulle ta sig an återbruket. Projektet blev en logistisk övning som banade väg för en ny klimatsmart och ekonomiskt gynnsam projektform där produkter noggrant valdes ut, transformerades och så småningom sändes iväg till Luleå i omgångar.

Under den mest intensiva perioden av projektet flyttade teamet in i en studio som kom att bli den hubb från vilken designarbetet drevs fram till den punkt då endast inflytt återstod.

Invigningen ägde rum i början av december 2016. Vid färdigställande kunde det konstateras att det tidigare ställda målet på 80 procent återbruk hade överträffats – resultatet visade en siffra på 86 procent vilket gör Telia Companys kontor i Luleå till världens mest återbrukade kontor i sitt slag.

Projektet för Telia Company i Luleå är ett banbrytande projekt ur många synvinklar. Tillsammans med samarbetspartners har White skapat en världsunik arbetsplats för de 700 medarbetarna med aktivitetsbaserade kontorsytor, kundfront, matsal och lounger till 20 procent lägre kostnad för vår kund, jämfört med om projektet avsett ett kontor med ny inredning.

Vinnaren i tävlingen koras i samband med seminariet Stora Kontorsdagen, som arrangeras av Lokalnytt. Tävlingens syfte är att visa på den stora mängd av snygga och smarta kontor som finns i Sverige, och de kriterier som bedöms är stil, arbetsmiljö och nytänkande. Priset är, förutom äran och uppmärksamheten, ett exklusivt konstverk som ytterligare kommer att förgylla kontorsmiljön för hyresgästerna i det vinnande kontoret.

 

Fakta Telia Companys kontor i Luleå
Inredningsarkitekt: White arkitekter
Beställare: Telia Company
Yta: 7200 m2
Projektstart/slut: 2015-2016
Fotograf: Emil Fagander

Telia_04

Telia, Luleå

img2-67

5_

8_