Stadsvillor i Mjölby får Östergötlands Arkitekturpris

@font-face {
font-family: ”Cambria”;
}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 12pt; font-family: ”Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }

Årets upplaga av Östergötlands Arkitekturpris går till White i Linköping för arbetet med bostadsprojektet Hövitsmannen i Mjölby. Enligt prisjuryns motivering får kvarteret Hövitsmannen utmärkelsen för att ha tillfört Mjölby betydande kvaliteér ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

Hövitsmannen är Mjölbys nya pärla och stolthet, placerad i hjärtat av staden vid Svartåns vatten. Kajen och dämmena intill den gamla bryggeritomten har restaurerats och nya bostadshus med fantastisk vattenkontakt har växt fram på den tidigare ödetomten – samtliga med utsikt mot vattnet.

Våren 2005 utlyste Bostadsbolaget i Mjölby ett parallellt uppdrag för exploatering av en centralt belägen tomt som legat i träda i decennier. Förutsättningen att utveckla hyresbostäder på tomten byggde på en samtidig upprustning av kajområdet till ett attraktivt stråk.

Hövitsmannen, Mjölby

Just kombinationen av nyskapande bostadsdesign och samspelande landskapsarkitektur är en nyckel till framgång för Hövitsmannen.
Whites förslag med stadsvillor direkt invid kajen har efter tävlingsvinsten realiserats i form av sex hus, placerade som sockerbitar längs med den nyrenoverade kajen och får sin alldeles egen karaktär av burspråken och entréerna i kraftiga kulörer, inspirerade av Bruno Tauts modernistiska bostadshus i Berlin.

Juryns motivering:
Kv Hövitsmannen har genom sin utformning tillfört Mjölby betydande kvaliteér ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Den historiskt sett viktiga miljön kring Svartån återupplivas i modern form med en arkitektur och en landskapsgestaltning som harmonierar i skala och öppenhet. Med ett tryggt och inbjudande stråk knyter detta tillskott samtidigt det äldre, perifera bostadsområdet till staden.

Hövitsmannen, Mjölby