Södra Vattentornets kontorshus får Örebro kommuns byggnadspris

Örebro kommuns byggnadspris 2012 har tilldelats Södra Vattentornets kontorshus. Byggnaden, som ritats av White och Studio A, prisas för att den bidrar med arkitektoniska kvaliteter till staden samtidigt som den gör platsen levande både dag- och kvällstid.

Södra Vattentornet byggdes 1886 och togs ur bruk 1958. Under långa perioder har tornet stått tomt. Den nya kontorsbyggnaden vid Södra Vattentornet är första delen i ett större utvecklingsprojekt som berör hela Källerudsområdet och Gustavsviks bad och camping. Den nya byggnaden innehåller både kontorshotell och restaurang.

Byggnadsnämnden skriver bland annat i sin motivering: ”Det är en svår uppgift att docka en ny kontorsbyggnad mot ett vattentorn från förra seklet. Med Södra Vattentornets kontorsbyggnad har uppgiften hanterats på ett arkitektoniskt raffinerat sätt.” ”Den nya byggnaden har med sin placering i kanten av parken intagit ett ödmjukt förhållningssätt till de öppna gröna ytorna, de karaktärsfulla träden och de befintliga byggnaderna”.

Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef på White i Örebro, berättar i Nerikes Allehanda om att utmaningen förena den gamla miljön runt tornet med den moderna kontorsmiljön. Läs intervjun här.