Sluta aldrig att drömma – invigning av tunnel vid skola i Hjällbo

Gång- och cykeltunneln vid Bläseboskolan i Hjällbo utanför Göteborg har blivit tryggare och trevligare tack vare konst och ljus. Fredagen den 29 maj invigs tunneln.

Skolbarn, föräldrar och lärare tog initiativ till projektet eftersom de upplevde tunneln som otrygg, skräpig och tråkig. Barnen har tillsammans med stadsdelsförvaltningen genomfört workshops och möten för att hitta lösningar på problemen.

Ljusdesignern Kajsa Sperling på White har tillsammans med konstnären Anna Persson skapat en tryggare och roligare tunnel på temat ”Sluta aldrig att drömma” – ett citat som en gång skrevs på tunnelväggen, och som barnen ville ha kvar. Konsten på väggarna interagerar med det färgväxlande ljuset, så att tunnel och konst upplevs vara i ständig förvandling.

Tunneln i Hjällbo är en av flera upprustade tunnlar i Göteborg. Tidigare i år blev gångtunneln vid
Briljantgatans hållplats i Tynnered tryggare med konst och ljus.

Arbetet med tunnlarna i Göteborg sker inom projektet Ljuskonst som drivs genom samverkansorganisationen
Trygg, vacker stad. Projektet delfinansieras av
DinEl och
Stena fastigheter. Det har även koppling till den internationella organisationen
LUCI (Lighting Urban Community International) vars mål är att utbyta erfarenheter och bygga hållbara städer.

Kontakt:

Kajsa Sperling, 031-60 86 87 eller 070-313 86 87